Over deze download

Over deze update (05/02/2013)

Dank u voor uw belangstelling voor de producten van Sony.

Sony heeft kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en biedt daarom deze firmware-update voor de SLT-A57 digitale camera met verwisselbare lens. Raadpleeg het gedeelte 'Download en installatie" op deze pagina voor uitleg over het downloaden en installeren van de firmware-update.

Belangrijk:

Als u vragen hebt, over de firmware-update, kunt u contact opnemen met SonyControleer de firmwareversie van uw camera

Volg de onderstaande instructies om de firmwareversie van uw camera te controleren.
Als de firmwareversie Ver.1.04 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren.

 1. Selecteer Menu --> Setup --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven.

Van toepassing op de volgende modellen

Deze firmware-update geldt alleen voor de SLT-A57 die momenteel een firmwareversie 1.03 of lager heeft

Verbeteringen

Dit hulpprogramma updatet de firmware van de SLT-A57 naar versie 1.04, en biedt de volgende verbeteringen:


ondersteuning voor de volgende met automatische compensatie compliante lenzen: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Systeemvereisten

Voorbereiding van de firmware-update

 • Computerhardware
  • Vrije ruimte op de vaste schijf: 200MB of meer
  • RAM: 512MB of meer
   Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voor u de update voor de firmware uitvoert.
 • Stroombron voor de camera
  • Volledig opgeladen batterij NP-FM500H
   of
   Netspanningsadapter AC-PW20AM (apart verkocht)

   Opmerking: U mag de update alleen uitvoeren als het batterijpeil overeenkomt met (drie tekens) of meer. Wij raden aan dat u een volledig geladen batterij of de netspanningsadapter AC-PW20AM (apart verkocht) gebruikt.
 • Bij uw camcorder meegeleverde USB-kabel

  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Installeren

Belangrijke opmerkingen:

 • Gebruik voor het uitvoeren van de firmware-update een volledig opgeladen batterij NP-FM50H of de netspanningsadapter AC-PW20AM (apart verkocht).
 • Verwijder de batterij of de netspanningsadapter niet tijdens de update. Het snelle uitvallen van de stroom zou de camera onbruikbaar kunnen maken.
 • Verwijder de geheugenkaart vooraf uit het toestel.
 • Bedek de oculairsensoren (A.) niet tijdens de update; anders kan het LCD-scherm overschakelen naar de Viewfinder. Als u niets kunt zien op het LCD-scherm, drukt u op de knop [FINDER/LCD] (B.).

Stap 1: Download de firmware-update

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de afwijzing van aansprakelijkheid onderaan de pagina en aanvaard de algemene voorwaarden door op het selectievakje te klikken. Klik dan op de knop Download.
 3. De download van het bestand [Update_SLTA57V104.dmg] zal beginnen.
 4. Sla het bestand op het Bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Stap 2: Start de Firmware Updater

  Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.

 1. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_SLTA57V104.dmg] om de Firmware Updater te starten.
 2. Sluit de camera nog niet aan.
 3. [Update_SLTA57V104]) is uitgebreid.
 4. Dubbelklik op het pictogram FirmwareUpdater.
 5. Om een kernel-uitbreiding te laden, vraagt het scherm u om toe te laten dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.


  1. Het venster Firmware Updater MAC wordt weergegeven.


 6. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 7. Volg de instructies op het venster van de Firmware Updater MAC: selecteer Menu --> Setup --> USB Connection (Menu-Instellingen-USB-verbinding) op de camera en controleer of Mass Storage (Massagopslag) geselecteerd is.
  Als een andere modus dan Mass Storage geselecteerd is, moet u Mass Storage selecteren. 8. Verwijder de geheugenkaart uit de camera, als dit nog niet was gebeurd.
 9. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer.
  Opmerking: USB-modus verschijnt op het LCD-scherm van de camera.
 10. Klik op Next (Volgende) in het venster van de Firmware Updater MAC. In het venster Firmware Updater MAC verschijnt Figuur 4. Op het LCD-scherm van de camera verschijnt Figuur 5.
  • Bedek de oculairsensoren niet wanneer u klikt op Next (Volgende) (A. op Figuur 6) tijdens de update; anders kan het LCD-scherm overschakelen naar de Viewfinder. Als u niets kunt zien op het LCD-scherm, drukt u op de knop [FINDER/LCD] (B. op Figuur 6).
  • Als Figuur 2 niet verschijnt op het LCD-scherm van de camera, koppelt u de USB-kabel los van de camera en gaat u verder met de "Herstelprocedure" beschreven onderaan de pagina.

  Opmerking: U mag de camera nu niet meer uitschakelen tot de firmware-update voltooid is.
  Als de computer de camera niet kan vinden, verschijnt het bericht "Could not find the camera for this update." (Kon de camera voor deze update niet vinden) op het computerscherm. Als dat gebeurt, probeert u het volgende. - Koppel de USB-kabel los en sluit deze weer aan. - Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere poorten.
  - Koppel de USB-kabel los en sluit deze weer aan.
  - Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere poorten.
  Wanneer de camera aangesloten is op de computer met de USB-kabel, verschijnt mogelijk een bericht op het computerscherm met de vraag de computer opnieuw op te starten. Verwijder in dit geval de batterij of netspanningsadapter uit de camera, start de computer opnieuw en volg de procedures van "2. Start up Firmware Updater".

  Figuur: 4

  Figuur: 5

  Figuur: 6

 11. Controleer of u de schermen van Figuur 4 en 5 ziet en klik op Next (Volgende). De huidige versie en de versie na de update verschijnen links onder op het scherm. (Figuur 7)
 12. Controleer of Huidige versieVer.1.01 of Ver.1.02 ofVer.1.03 is en klik op Next (Volgende).

  Figuur 7: De update is vereist.


 13. Druk op het midden van de [Bedieningsknop] om de camera te resetten.


  Opmerking: Het scherm wordt uitgeschakeld wanneer u op het midden van de [Bedieningsknop] drukt. Ga verder met de volgende stap.
 14. Klik op Next (Volgende) op de Firmware Updater MAC (Figuur 11).

 15. Na de reset wordt de verbinding met de camera geverifieerd en verschijnt het scherm van Figuur 12.Klik op Run (Uitvoeren)
  om de update te starten. Tijdens de update, die ongeveer 5 minuten duurt, ziet u een voortgangsbalk.
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.

 16. Wanneer de update voltooid is, verschijnt het scherm van Figure 13. Klik op Finish (Voltooien) en maak de USB-kabel los.
  Figuur 13

 17. Opmerking: Schakel de camera uit, verwijder de batterij of de netspanningsadapter, plaats de batterij terug of sluit de netspanningsadapter weer aan en schakel de camera in.

Stap 3: Controleer of de firmwareversie van uw camera Ver.1.04 is.

 1. Selecteer Menu --> Setup --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven. (Figuur 14)