Over deze download

Over deze update (05/02/2013)

Dank u voor uw belangstelling voor de producten van Sony.

Sony heeft kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en biedt daarom een firmware-update voor de SLT-A65 digitale camera met verwisselbare lens. Raadpleeg het gedeelte 'Download en installatie" op deze pagina voor uitleg over het downloaden en installeren van de firmware-update.

Belangrijk:

Als u vragen hebt over de firmware-update, kunt u contact opnemen met SonyControleer de firmwareversie van uw camera

Volg de onderstaande instructies om de firmwareversie van uw camera te controleren.
Als de firmwareversie Ver.1.07 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren.

 1. Selecteer Menu --> Setup --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven.

Van toepassing op de volgende modellen

Deze firmware-update geldt enkel voor de SLT-A65 die momenteel een firmwareversie 1.06 of lager heeft

Verbeteringen

Dit hulpprogramma updatet de firmware van de SLT-A65 naar versie 1.07, en biedt de volgende verbeteringen:

 • Biedt ondersteuning voor de volgende met automatische compensatie compliante lenzen: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

De vorige update (1.06) leverde de volgende verbeteringen:

 1. Toevoeging van de mogelijkheid om de MOVIE-knop in of uit te schakelen
 2. Uitbreiding van het aantal met automatische compensatie compliante lenzen: SAL30M28,SAL50F14,SAL2470Z,SAL2875,SAL70400G,SAL70200G,SAL35F14G,SAL1635Z

Systeemvereisten

Voorbereiding van de firmware-update

 • Computerhardware
  • Vrije ruimte op de vaste schijf: 200MB of meer
  • RAM: 512MB of meer
   Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voor u de update van de firmware uitvoert.
 • Stroombron voor de camera
  • Volledig opgeladen batterij NP-FM500H
   of
   Netspanningsadapter AC-PW10AM (apart verkocht)

   Opmerking: U mag de update alleen uitvoeren als het batterijpeil overeenkomt met (drie tekens) of meer. Wij raden aan dat u een volledig geladen batterij of de netspanningsadapter AC-PW10AM (apart verkocht) gebruikt.
 • Bij uw camcorder meegeleverde USB-kabel

  Opmerking: De updatefunctionaliteit wordt niet gegarandeerd met andere USB-kabels.

Installeren

Belangrijke opmerkingen:

 • Gebruik voor het uitvoeren van de firmware-update een volledig opgeladen batterij NP-FM500H of de netspanningsadapter AC-PW10AM (apart verkocht).
 • Verwijder de batterij of de netspanningadapter niet tijdens de update. Het snelle uitvallen van de stroom zou de camera onbruikbaar kunnen maken.
 • Verwijder de geheugenkaart eerst uit het toestel.
 • Bedek de oculairsensoren (A.) niet tijdens de update, anders kan het LCD-scherm overschakelen op de viewfinder. Als u niets kunt zien op het LCD-scherm, drukt u op de [knop FINDER / LCD] (B.).

Stap 1: Download de firmware updater

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de afstandsverklaring onderaan de pagina en aanvaard de algemene voorwaarden door op het selectievakje te klikken. Klik dan op de knop Download.
 3. De download van het bestand [Update_SLTA65V107.exe] zal beginnen.
 4. Sla het bestand op het Bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Stap 2: Start de Firmware Updater

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_SLTA65V107.exe] om de Firmware Updater te starten.


  Het venster Firmware Updater wordt weergegeven.

 3. Volg de instructies op het Firmware Updater-venster: selecteer Menu --> Setup --> USB Connection (Menu-Instellingen-USB-verbinding) op de camera en controleer of Mass Storage (Massagopslag) geselecteerd is.
  Als een andere modus dan Mass Storage geselecteerd is, moet u Mass Storage selecteren. 4. Verwijder de geheugenkaart uit de camera, als u dit nog niet had gedaan.
 5. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer.
  Opmerking: USB Mode (USB-modus) verschijnt op het LCD-scherm van de camera.
 6. Controleer of het pictogram "Hardware veilig verwijderen" in het systeemvak in de hoek rechts onder van het computerscherm verschijnt.
 7. Klik dan op Next (Volgende) in het venster Firmware Updater. In het venster Firmware Updater verschijntFiguur 1. Op het LCD-scherm van de camera verschijnt Figuur 2.
  • Als u op Next (Volgende) klikt, mag u de oculairsensoren niet bedekken (A. op Figuur 2.1) tijdens de update; anders kan het LCD-scherm overschakelen op de viewfinder. Als u niets kunt zien op het LCD-scherm, drukt u op de [knop FINDER / LCD] (B. op Figuur 2.1).
  • Als Figuur 2 niet op het LCD-scherm van de camera verschijnt, koppelt u de USB-kabel los van de camera, en gaat u verder met de "Herstelprocedure" onderaan de pagina.
  Opmerking: U mag de camera nu niet meer uitschakelen tot de firmware-update voltooid is.
  Figuur 1Figuur 2
  Figuur 2.1

 8. Controleer of u de schermen van Figuur 1 en 2 ziet en klik op Next (Volgende). De huidige versie en de versie na de update verschijnen links onder op het scherm. (Figuur 3)
 9. Controleer of de Current Version (huidige versie) Ver.1.03, Ver.1.04, Ver.1.05 of Ver.1.06is, en klik op Next.
  Wanneer het scherm van Figuur 4verschijnt, is de update niet nodig. Volg de instructie van het bericht: stop de USB-verbinding en klik op Finish (Beëindigen). Schakel de camera uit, verwijder de batterij en/of de netspanningsadapter, plaats de batterij terug of sluit de adapter weer aan en schakel de camera in.
  Figuur 3: De update is vereist.

  Figuur 4: De update is niet vereist.

 10. Klik op het pictogram "Hardware veilig verwijderen" in het systeemvak in de hoek rechts onder van het computerscherm om de USB-verbinding te verbreken, volgens de instructie van Figuur 5.
  Opmerking: Verwijder de USB-kabel niet nadat u de USB-verbinding op de computer hebt verbroken.
  Figuur 5

 11. Druk op de [Bedieningsknop] om de camera te resetten.

  Opmerking: Het scherm wordt uitgeschakeld wanneer u op de [Bedieningsknop] drukt. Ga verder met de volgende stap.
 12. Klik op Next (Volgende) op het venster Firmware Updater (Figuur 5).
 13. Na de reset wordt de verbinding met de camera geverifieerd en verschijnt het scherm van Figuur 6.
 14. Klik op Run (Uitvoeren) om de update te starten. Tijdens de update (die ongeveer 5 minuten duurt), ziet u een voortgangsbalk.
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
  Figuur 6

 15. Wanneer de update voltooid is, verschijnt het scherm vanFiguur 7. Klik op Finish (Voltooien) en maak de USB-kabel los.
  Figuur 7

 16. Schakel de camera uit, verwijder de batterij en/of de netspanningsadapter, plaats de batterij terug of sluit de adapter weer aan en schakel de camera in.

Stap 3: Controleer of de firmwareversie van uw camera Ver.1.07. is.

 1. Selecteer Menu --> Setup --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven.

Herstelprocedure

Als de USB-verbinding niet geslaagd is, volgt u de onderstaande instructies:

 1. Schakel de camera IN.
 2. Druk tegelijkertijd op de knoppen MENU, Playback en MOVIE (menu-afspelen-film).
 3. Schakel de camera UIT terwijl u deze knoppen ingedrukt houdt.
 4. Laat de knoppen los en wacht meer dan 30 seconden.
 5. Druk opnieuw tegelijkertijd op de knoppen MENU, Playback en MOVIE (menu-afspelen-film).
 6. Schakel de camera nu IN, terwijl u deze knoppen ingedrukt houdt.
 7. Laat de knoppen los.

Nadat u de bovenstaande procedure hebt uitgevoerd, probeert u opnieuw te updaten vanaf Stap 2.3.