Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

Over deze download

 • Naam:Firmware-update Ver.1.02 voor SLT-A99 (Macintosh)
 • Releasedatum:27/08/2013
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Toevoeging van simultane HDMI-uitvoermodus: in de filmopnamewachtstand kan de camera vloeiende 50fps-video simultaan weergeven op zowel de externe monitor die via HDMI is aangesloten als het LCD-scherm van de camera.
   Opmerking: de camera moet in de filmstand staan met [HDMI Info. Display] uitgeschakeld, [Off].

De volgende voordelen en verbeteringen van het vorige upgradeprogramma zijn opgenomen in versie 1.02.

 • Biedt ondersteuning voor de volgende met de "Dual AF"-functie compliante lenzen: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Biedt ondersteuning voor de volgende met automatische compensatie compliante lenzen: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Controleer de firmwareversie van uw camera

Volg de onderstaande instructies om de firmwareversie van uw camera te controleren.
Als de firmwareversie Ver.1.02 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren.

 1. Selecteer Menu --> Setup --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven.

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De jongste versie van de firmware-update is compatibel met de volgende Macintosh-versies:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Computerhardware

De jongste versie van de firmware-update is compatibel met de volgende hardware:
 • CPU: Intel processor*
  * Core Solo en Core Duo processors worden niet langer ondersteund.
 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 200MB of meer
 • RAM: 512MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voor u de update van de firmware uitvoert.
 • Stroombron voor de camera
  • Volledig opgeladen batterij NP-FM500H
   of
   Netspanningsadapter AC-PW10AM (apart verkocht)
   Opmerking: U mag de update alleen uitvoeren als het batterijpeil overeenkomt met (drie tekens) of meer. Wij raden aan dat u een volledig geladen batterij of de netspanningsadapter AC-PW10AM (apart verkocht) gebruikt.
 • Bij uw camcorder meegeleverde USB-kabel
  Opmerking: De updatefunctionaliteit wordt niet gegarandeerd met andere USB-kabels.

Downloaden

Belangrijke opmerkingen:

 • Gebruik voor het uitvoeren van de firmware-update een volledig opgeladen batterij NP-FM500H of de netspanningsadapter AC-PW10AM (apart verkocht).
 • Verwijder de batterij of de netspanningadapter niet tijdens de update. Het snelle uitvallen van de stroom zou de camera onbruikbaar kunnen maken.
 • Verwijder de geheugenkaart eerst uit het toestel.
 • Bedek de oculairsensoren niet tijdens de update, anders kan het LCD-scherm overschakelen op de viewfinder. Als u niets kunt zien op het LCD-scherm, drukt u op de [knop FINDER / LCD].
 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de afstandsverklaring onderaan de pagina en aanvaard de algemene voorwaarden door op het selectievakje te klikken. Klik dan op de knop Download.
 3. De download van het bestand [Update_SLTA99V102.dmg] (87.4 MB (91.727.631 bytes)) zal beginnen.
 4. Sla het bestand op het Bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Installeren

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_SLTA99V102.dmg]. Sluit de camera nog niet aan.
 3. Dubbelklik op het pictogram [Update_SLTA99V102] dat verschijnt op het Bureaublad.
 4. Dubbelklik op het pictogram [FirmwareUpdater].
 5. Om een kernel-uitbreiding te laden, vraagt het scherm u om toe te laten dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount. 6. Het programma voor de update van de firmware wordt gestart. 7. Volg de instructies op het Firmware Updater-venster: selecteer Menu --> Setup --> USB Connection (Menu-Instellingen-USB-verbinding) op de camera en controleer of Mass Storage (Massagopslag) geselecteerd is.
  Als een andere modus dan Mass Storage geselecteerd is, moet u Mass Storage selecteren. 8. Verwijder de geheugenkaart uit de camera, als u dit nog niet had gedaan.
 9. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer.
  Opmerking: USB Mode (USB-modus) verschijnt op het LCD-scherm van de camera.
 10. Klik dan op Next (Volgende) in het venster Firmware Updater. In het venster Firmware Updater verschijntFiguur 1. Op het LCD-scherm van de camera verschijnt Figuur 2.
  • Als u op Next (Volgende) klikt, mag u de oculairsensoren niet bedekken (Figuur 2.1) tijdens de update; anders kan het LCD-scherm overschakelen op de viewfinder. Als u niets kunt zien op het LCD-scherm, drukt u op de [knop FINDER / LCD] (Figuur 2.1).
  • Als Figuur 2 niet op het LCD-scherm van de camera verschijnt, koppelt u de USB-kabel los van de camera, en gaat u verder met de "Herstelprocedure" onderaan de pagina.
  Opmerking: U mag de camera nu niet meer uitschakelen tot de firmware-update voltooid is.
  Figuur 1Figuur 2
  Figuur 2.1

 11. Controleer de schermen van Figuren 1 en 2, klik op Next. De huidige versie en de versie na de update verschijnen links onder op het scherm. (Figuur 3)
 12. Controleer of [Current version] (huidige versie) [Ver.1.01 of lager] is en klik op Next.

  Als [Current version] (huidige versie) [Ver.1.02] is, hoeft u de update niet uit te voeren. Volg de instructie van het bericht: stop de USB-verbinding en klik op Finish (Beëindigen). Schakel de camera uit, verwijder de batterij en/of de netspanningsadapter, plaats de batterij terug of sluit de adapter weer aan en schakel de camera in.
  Figuur 3

 13. Het scherm van Figuur 4 verschijnt.

  Figuur 4


 14. Druk op het midden van de [Bedieningsknop] om de camera te resetten.


  Opmerking: Het scherm wordt uitgeschakeld wanneer u op het midden van de [Bedieningsknop] drukt. Ga verder met de volgende stap.

 15. Klik op Next op het venster Firmware Updater (Figuur 4).
 16. Na de reset wordt de verbinding met de camera geverifieerd en verschijnt het scherm van Figuur 5.
 17. Klik op Run (Uitvoeren) om de update te starten. Tijdens de update (die ongeveer 10 minuten duurt), ziet u een voortgangsbalk.
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.

  Figuur 5


 18. Wanneer de update voltooid is, verschijnt het scherm van Figuur 6 Klik op Finish (Voltooien) en maak de USB-kabel los.

  Figuur 6


 19. Schakel de camera uit, verwijder de batterij en/of de netspanningsadapter, plaats de batterij terug of sluit de adapter weer aan en schakel de camera in.

Controleer of de firmwareversie van uw camera Ver.1.02. is.

 1. Selecteer Menu --> Setup --> Version (Menu-Instellingen-Versie) op de camera.
 2. De firmwareversie wordt zoals onder weergegeven.