Over deze download

Over deze upgrade (25/12/2014):

Dit hulpprogramma upgradet de firmware van de SMP-N100 naar versie M05.R.086 en biedt de volgende verbeteringen:

 • Improves the encryption security

Voordelen van vroeger updates die opgenomen zijn in versie M05.R.086:

 • Toevoeging van ondersteuning voor de functie Party Streaming™
 • Toevoeging van ondersteuning voor de functie Renderer
 • Verbeterde HDMI-connectiviteit


Waarschuwing:

 • Dit hulpprogramma is alleen bestemd voor de SMP-N100 die wordt verkocht in Europa. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht.
 • Volg de instructies voor de firmware zorgvuldig. Als u de instructies niet volgt, is het mogelijk dat het firmware-proces wordt onderbroken en dat het systeem niet meer reageert of moet worden gerepareerd.
 • Tijdens het proces mag u de speler niet uitschakelen en mag u de stekker niet uit het stopcontact trekken. Als de stroom wordt onderbroken tijdens het installeren van de firmware zal het systeem mogelijk niet meer reageren of moeten worden gerepareerd.
 • Tijdens het proces worden de fabrieksinstellingen van uw SMP-N100 hersteld. Na de installatie van de upgrade moet u uw speler opnieuw configureren.

Voorbereiding

Controleer de firmware-versie van het systeem:

 • Schakel de televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal van de Network Media Player.
 • Schakel de Network Media Player in.
 • Wacht tot het menu xross media bar™ op het televisiescherm verschijnt voor u verder gaat.
 • Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om "Setup" - "System Settings" (Systeeminstellingen) te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
 • Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om "System Information" (Systeeminformatie) te kiezen en druk vervolgens op ENTER.
 • De firmwareversie die momenteel is geïnstalleerd op de Network Media Player zal zoals hieronder op het scherm verschijnen:

  SOFTWARE VERSION M.05.R.071

  Als het versienummer M.05.R.086 of hoger is, moet u deze firmware-upgrade niet installeren.

De firmware van de SMP-N100 Network Media Player kan alleen geüpgraded worden door een netwerkupgrade uit te voeren.

 • Om de upgrade uit te voeren, moet u de Network Media Player met een Ethernet-kabel aansluiten op uw internetbron.
 • Raadpleeg de onderstaande sectie "Netwerk-upgradeprocedure" voor meer informatie.

 • Gelieve alle informatie aandachtig en grondig te lezen voor u een bestand downloadt en installeert. Als u de instructies niet volgt, is het mogelijk dat de speler tijdens de update plots niet meer zal reageren of zal moeten worden gerepareerd.
 • Tijdens het proces mag u de Network Media Player niet uitschakelen en mag u de stekker niet uit het stopcontact trekken. Als de stroom wordt onderbroken tijdens het installeren van de firmware-upgrade, zal de Network Media Player mogelijk niet meer reageren of zal hij moeten worden gerepareerd.
 • Om deze upgrademethode te gebruiken, moet de speler correct aangesloten zijn op een actieve internetverbinding.
 • Om de firmware te kunnen upgraden, moet de speler correct aangesloten zijn op een compatibel televisietoestel.

De upgrade van de firmware duurt gewoonlijk 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de systeemconfiguratie en de netwerkverbinding.

 1. Schakel de televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal van de Network Media Player.
 2. Sluit de LAN-terminal van de Network Media Player met een een Ethernet-kabel aan op uw internetbron.
 3. Schakel de Network Media Player in.
 4. Gebruik op het menu xross media bar™ de pijltjestoetsen van de afstandsbediening om "Setup - Network Update" (Netwerk-update) te kiezen en druk op ENTER.
 5. Het bericht "Perform version update?" (Versie updaten?) wordt op het televisiescherm getoond.
 6. Selecteer "OK" en druk vervolgens op de knop ENTER.
 7. Het downloadproces begint en het downloadscherm wordt op de televisie weergegeven.
 8. De voortgang van de download wordt in de vorm van "DL */9" op het televisiescherm weergegeven.
  Opmerking:De "*" verandert van "0" naar "9" als teken van de voortgang van de download.
 9. Wanneer de download voltooid is, begint de upgrade en verschijnt "VUP" op het televisiescherm.
 10. Terwijl de upgrade geïnstalleerd wordt, verschijnt de melding "VUP */9" op het televisiescherm.
  Opmerking:De "*" verandert van "0" naar "9" als teken van de voortgang van de download.
 11. De Nework Media Player zal automatisch uitgeschakeld worden.
 12. Schakel de Network Media Player in.
 13. Controleer de huidige huidige firmwareversie om te bevestigen dat de upgrade geslaagd is.

Opmerking:

 • Als de drie laatste cijfers van het versienummer 086 zijn, is de upgrade van de firmware geslaagd.

Mogelijke problemen met de netwerkupdateTijdens de uitvoering van de netwerkupgrade toont het televisiescherm "Connection status cannot be confirmed" (Status kan niet bevestigd worden) en u kunt de firmware niet upgraden.

Er kan een probleem met de netwerkverbinding zijn. Controleer of de netwerkinstellingen van de SMP-N100 correct zijn.

 1. Controleer of de Ethernet-kabel goed aangesloten is op de "LAN"-terminal van de speler en op de internetbron.
 2. Controleer de netwerkinstellingen van de Network Media Player en verifieer of hij zijn eigen IP-adres heeft. Als u een proxy server gebruikt, moet u in het veld "Proxy Server" het IP-adres van de proxy invoeren in plaats van de proxy hostnaam.
 3. Volg de instructies voor de netwerkupgrade zorgvuldig.


De stroom is tijdens de upgrade uitgeschakeld.

Schakel de Network Media Player in en voer de instructies voor de netwerkupgrade opnieuw uit.De netwerkupgrade gebeurt in twee stappen, eerst de download en daarna de upgrade. Als de download geslaagd is maar het upgradeproces van de firmware na meer dan 30 minuten nog altijd niet voltooid is.

 1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug.
 2. Schakel de stroom van de SMP-N110 in.
 3. Voer de netwerkupgrade opnieuw uit.
 4. Als het symptoom na de tweede upgrade niet verdwijnt, moet u contact opnemen met Sony.