Over deze download

Updaten is eenvoudig en met de meest recente firmwareversie kunt u nog meer halen uit uw AV Receiver.

 • Releasedatum: 14/01/2015
 • Naam: AV Receiver firmware naar versie 980
 • Van toepassing op de volgende modellen: STR-DA5700ES
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Improves the encryption security
  • Improved BRAVIA Internet Video service connectivity
  • Improved WAV file playback quality
  • Improved Dolby Digital Plus playback quality
 • Beperkingen: Enkel voor gebruik met in Europa verkochte AV Receivers. De verschillende modellen worden niet in alle landen verkocht

Systeemvereisten

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw AV Receiver-model hebt. Als het versienummer 980 of hoger is, moet u de firmware niet updaten.

In geval van twijfel kunt u gemakkelijk controleren welke firmwareversie u hebt:

 1. Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw AV Receiver is aangesloten. Dus als de speler aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang
 2. Schakel de AV Receiver in
 3. Druk op AMP en dan op HOME op de afstandsbediening en wacht tot het menu Home op de televisie verschijnt voor u verder gaat
 4. Gebruik op het menu Homede pijltjestoetsen op de afstandsbediening om Settings (Instellingen) te selecteren en druk op ENTER
 5. Gebruik op het menu Settings de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om System Settings (Systeeminstellingen) te selecteren en druk op ENTER
 6. Selecteer System Information (Systeeminformatie) en druk op ENTER.
 7. Op het televisiescherm verschijnt het versienummer van de firmware als volgt:
  "Software Version 980" - als het versienummer 980 of hoger is, hebt u al de meest recente firmwareversie.

Installeren

Wat u nodig hebt:

 • een Ethernet-kabel om uw AV Receiver aan te sluiten op het internet
 • een actieve internetverbinding
 • een compatibele tv

Hoe zorgt u dat de update vlot verloopt

Updaten is meestal erg eenvoudig. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw AV Receiver te voorkomen
 • Schakel de AV Receiver niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies

Stel de apparatuur op:

 1. Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw AV Receiver is aangesloten. Dus als de speler aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang
 2. Sluit de LAN-terminal van de AV Receiver met een Ethernet-kabel aan op uw internetbron.
 3. Schakel de AV Receiver in.

Voer de update uit:

 1. Druk opAMP en dan op HOMEop de afstandsbediening en wacht tot het menu Home op de televisie verschijnt voor u verder gaat
 2. Gebruik op het menu Homede pijltjestoetsen op de afstandsbediening om Settings (Instellingen) te selecteren en druk op ENTER
 3. Gebruik op het menu Settings de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om Network Update (Netwerkupdate) te selecteren en druk op ENTER
 4. Het bericht Perform version update? (Versie updaten?) wordt op het televisiescherm getoond
 5. Selecteer OK met de afstandsbediening en druk op ENTER.
 6. Het downloadproces begint en het downloadscherm wordt op de televisie weergegeven.
 7. Tijdens de download verschijnt de melding "*/9"op de televisie. De * verandert van 0 naar 9 tijdens het downloadproces
 8. Wanneer de download voltooid is, begint de upgrade en begint het Multi Channel Decoding-lampje op het voorpaneel te knipperen
 9. Nadat de update is voltooid, wordt de AV Receiver automatisch opnieuw opgestart. . Gebruik de speler niet en schakel hem niet uit tot de update is voltooid
 10. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer 980 is, is de update van de firmware geslaagd

Vragen en antwoorden

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw AV Receiver via het internet?

Het televisiescherm toont het bericht "Connection status cannot be confirmed" (Status kan niet bevestigd worden).
Er kan een probleem met de netwerkverbinding zijn.

 1. Controleer of de LAN-kabel goed aangesloten is
 2. Controleer in de netwerkinstelling of u al dan niet bevestigd hebt of uw AV Receiver zijn eigen IP-adres heeft. (Als u een proxy server gebruikt, moet u in het veld "Proxy Server" het IP-adres van de proxy invoeren in plaats van de proxy hostnaam.)
 3. Voer de update opnieuw uit

Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
Schakel de speler opnieuw in. Voer de update opnieuw uit.

Het updateproces duurt al meer dan 50 minuten en is nog steeds niet voltooid.

 1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug
 2. Schakel de AV Receiver in
 3. Voer de update opnieuw uit.
  Werkt het nog steeds niet? Neem contact op met de klantenservice van Sony