Over deze download

 • Releasedatum: 23-06-2016
 • Naam: Firmware-update naar versie 24
 • Van toepassing op de volgende modellen: WX-900BT
 • Voordelen en verbeteringen:
   • Lost zeldzame gevallen op waarbij het audioapparaat vanzelf wordt gereset wanneer het contact van ACC OFF (accessoires uit) naar ACC ON (accessoires aan) wordt gezet
   • Lost een probleem op waarbij het audio-apparaat niet wordt gestart (wake-up) wanneer de motor van de auto wordt aangezet
   • Opmerking: Als het apparaat niet wordt gestart wanneer de motor wordt aangezet en het probleem niet kan worden verholpen door op de resetknop van het hoofdapparaat te drukken, moet u de volgende stappen uitvoeren.

    1. Zet de motor van de auto uit
    2. Koppel het hoofdapparaat los van de accuvoeding van de auto. Wacht enkele minuten en sluit vervolgens het hoofdapparaat opnieuw op de accuvoeding aan
    3. Zet de motor van de auto aan en controleer of het hoofdapparaat wordt gestart
    4. Werk de firmware van het product bij

 • Van toepassing op de firmwareversies:
  • Als de firmwareversie van uw apparaat “23“ of lager is, moet u de update uitvoeren
  • Als de firmwareversie van uw apparaat “24“ of hoger is, moet u de update niet uitvoeren

De firmwareversie van het hoofdapparaat controleren

 1. Schakel het hoofdapparaat in (“ON”)
 2. Druk op het hoofdapparaat op de knop “SOURCE” en houd deze gedurende 1 seconde ingedrukt om de geluidsbron uit te schakelen en de klok weer te geven
 3. Druk op de knop “MENU”
 4. Draai aan het bedieningswieltje om “SET GENERAL” weer te geven en druk op het bedieningswieltje
 5. Draai aan het bedieningswieltje om “SET FIRMWARE” weer te geven en druk op het bedieningswieltje
 6. Draai aan het bedieningswieltje om “FW VERSION” weer te geven en druk op het bedieningswieltje. De huidige firmwareversie wordt weergegeven. Als de weergegeven versie “24” of hoger is, moet u de update niet uitvoeren

Installeren

1. Voorbereiding: een USB-opslagapparaat voorbereiden op de firmware-update

 1. Sluit het USB-apparaat aan op uw computer en zorg ervoor dat u het formatteert, waarbij u het FAT16- of FAT32-bestandssysteem selecteert
 2. Controleer of uw computer verbinding heeft met internet
 3. Download het updatebestand naar uw computer
  • Bestandsnaam: WX-9xx_v2400.dat
  • Bestandsgrootte: 3,10 MB (3.260.480 bytes)
 4. Kopieer het updatebestand in de hoofdmap (root directory) van het USB-apparaat dat met uw computer is verbonden
 5. Koppel het USB-apparaat los van uw computer

2. Update: de firmware van het hoofdapparaat bijwerken met het USB-opslagapparaat

Opmerkingen:

 • Zorg ervoor dat u alle onderstaande stappen volgt
 • De updateprocedure in uw auto duurt ongeveer een minuut
 • Parkeer uw auto op een veilige plaats en start de motor, om een daling van de voeding naar het apparaat te voorkomen

 1. Sluit het USB-geheugen aan op het hoofdapparaat en controleer of op het hoofdapparaat “USB NO MUSIC” wordt weergegeven
 2. Druk op het hoofdapparaat op de knop “SOURCE” en houd deze gedurende 1 seconde ingedrukt om de geluidsbron uit te schakelen en de klok weer te geven
 3. Druk op de knop “MENU”
 4. Draai aan het bedieningswieltje om “SET GENERAL” weer te geven en druk op het bedieningswieltje
 5. Draai aan het bedieningswieltje om “SET AUTO OFF” weer te geven en druk op het bedieningswieltje
 6. Draai aan het bedieningswieltje om “SET A.OFF-ON” weer te geven en stel deze instelling in op “OFF”. Controleer of op het apparaat “SET A.OFF -OFF” wordt weergegeven (zie onder schermafbeeldingen voor meer informatie) en druk vervolgens op het bedieningswieltje 7. Draai aan het bedieningswieltje om “SET FIRMWARE” weer te geven en druk op het bedieningswieltje
 8. Draai aan het bedieningswieltje om “FW UPDATE” weer te geven en druk op het bedieningswieltje
 9. Draai aan het bedieningswieltje om “FW UPDATE-YES” weer te geven en druk op het bedieningswieltje. De update begint vervolgens, waarbij eerst “CHECKING” wordt weergegeven. Het proces duurt ongeveer 1 minuut, en als de update is geslaagd, wordt het apparaat automatisch opnieuw gestart vanuit de uitgeschakelde status (de klok wordt weergegeven)
 10. Controleer of de firmwareversie is bijgewerkt door de bovenstaande procedure “De firmwareversie van het hoofdapparaat controleren” uit te voeren. Als het weergegeven versienummer “24" is, is de firmware-update geslaagd.
 11. Als u vóór de firmware-update de AUTO OFF-instelling hebt gebruikt, stelt u deze opnieuw in op AUTO OFF

BELANGRIJK: We raden nadrukkelijk aan dat u de Bluetooth-koppelingsgegevens die op uw mobiele telefoon zijn opgeslagen, verwijdert en de koppelingsprocedure nogmaals uitvoert om mogelijke problemen met de Bluetooth-verbinding te voorkomen. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie over het wissen van Bluetooth-koppelingsgegevens.