Navigatie overslaan

Installeren


SigmaTel™ High Definition Audio CODEC-driver/-stuurprogramma (versie 6.10.5614.0)

Deze update biedt een oplossing voor problemen met het geluid en verbetert de geluidsweergave.

1. Download het updatebestand en sla het op in een downloadmap (schrijf de naam van de map op).
2. Sluit alle actieve toepassingen af.
3. OpenProgramma"s en onderdelenin hetConfiguratiescherm. Klik hiertoe achtereenvolgens op de knopStartenConfiguratiescherm. Zorg ervoor dat het Configuratiescherm linksboven is ingesteld opKlassieke weergave. Dubbelklik vervolgens opProgramma"s en onderdelen.
4. Dubbelklik opSigmaTel AudioofIDT Audio(afhankelijk van het VAIO-model) om de software te verwijderen. Klik opJa. Als een venster wordt weergegeven en u wordt gevraagd of u zeker weet dat u de software wilt verwijderen, klikt u opJa. Als het vensterGebruikersaccountbeheerverschijnt, klikt u opToestaan(Doorgaan).
5. Klik indien nodig opOKom de geselecteerde software volledig te verwijderen.
6. Klik indien nodig opVoltooienen start de computer opnieuw op.
7. Als de wizardNieuwe hardware gevondenwordt weergegeven nadat Windows is gestart, klikt u opAnnuleren. (Sla deze stap over als de wizard niet wordt weergegeven.)
8. Ga naar de downloadmap en dubbelklik op het bestandSTDAUD-01487701-UN.exe.
9. Klik opDoorgaan.
10. Klik opVolgendeen wacht terwijl de wizard de nieuwe software installeert.
11. Wanneer een dialoogvenster wordt weergegeven dat meldt dat de installatie is voltooid, zorgt u ervoor datJa, ik wil mijn computer nu opnieuw opstartenis geselecteerd en klikt u opVoltooien.
12. De computer wordt automatisch opnieuw opgestart.

PROBLEEMOPLOSSING: Ik heb net deze driver/dit stuurprogramma geïnstalleerd en ik hoor geen geluid meer!
Na het installeren van deze driver/dit stuurprogramma, worden sommige geluidsinstellingen opnieuw ingesteld op de fabrieksinstellingen. Om de standaard geluidsinstellingen te wijzigen, voert u de volgende stappen uit:
Klik achtereenvolgens op de knopStartenConfiguratiescherm. Zorg ervoor dat het Configuratiescherm linksboven is ingesteld opConfiguratiescherm. Klik achtereenvolgens opHardware en geluidenenGeluid, en ga vervolgens naar de tabbladenAfspelenenOpnemen. Stel de geluidsinstellingen in volgens uw voorkeuren.

Controleer als volgt of de installatie geslaagd is:
1. Klik achtereenvolgens op de knopStartenConfiguratiescherm. Zorg ervoor dat het Configuratiescherm linksboven is ingesteld opKlassieke weergave. Dubbelklik vervolgens opApparaatbeheer. Als het vensterGebruikersaccountbeheerwordt weergegeven, klikt u opDoorgaan. Vouw in het venster Apparaatbeheer het itemBesturing voor geluid, video en spelletjesuit en dubbelklik opSigmaTel High Definition Audio CODEC. Klik op het tabbladStuurprogramma.
2. NaastDatummoet het volgende worden weergegeven: 13/09/2007.
3. NaastStuurprogrammaversiemoet het volgende worden weergegeven: 6.10.5614.0.
4. NaastDigitaal ondertekend doormoet het volgende worden weergegeven: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher


Bestandsinfo

Bestandsnaam

  • STDAUD-01487701-UN.exe

Bestandsarchitectuur

  • 32 bit

Bestandsgrootte

  • 6.6 Mb

Releasedatum

  • 18/12/2007