Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende STR-modellen:

 • STR-DA5600ES

Over deze download

 • Naam: A56E_1032.zip
 • Releasedatum: 25/03/2015
 • Moet ik een update uitvoeren? Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw STR-model hebt. Als u twijfelt, gaat u als volgt te werk om te kijken welke versie van de firmware u hebt
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Past de distributiemethode aan van SHOUTcast-internetradio.
   Opmerking:Deze firmware-update ondersteunt API-wijzigingen van de SHOUTcast-server. De specificaties van SHOUTcast-functionaliteit worden niet gewijzigd
 • Beperkingen: alleen voor gebruik bij in Europa verkochte STR-modellen. Niet alle modellen worden in alle landen verkocht.

Installeren

Setup Manager installeren:

Om uw firmware bij te werken, hebt u Setup Manager nodig. Als u Setup Manager nog niet hebt geïnstalleerd, vindt u dit programma op de cd die bij uw product werd geleverd. U kunt ook het installatiepakket downloaden.

Setup Manager installeren

Download de meest recente versie

 1. Lees de algemene voorwaarden en vink het selectievakje aan om te bevestigen dat u akkoord gaat met de voorwaarden
 2. Klik onderaan op Downloaden
 3. Sla het bestand op uw Bureaublad op wanneer u hierom wordt gevraagd

Installeer de software

Zorg ervoor dat de apparatuur is aangesloten

 1. Terwijl de ontvanger is uitgeschakeld, verbindt u de ontvanger met uw netwerk via een LAN-kabel
 2. Zorg ervoor dat ontvanger is aangesloten op de tv
 3. Zet de ontvanger aan en wacht 30-50 seconden voor de U-com-communicatie
 4. Zet de tv aan
 5. Druk op de afstandsbediening van de ontvanger op GUI MODE. GUI MODE ON (GUI-modus aan) wordt op het display van de ontvanger getoond
 6. Het menu wordt weergegeven op het tv-scherm

Als uw ontvanger al is geconfigureerd om verbinding te maken met uw thuisnetwerk, gaat u naar Update the firmware (Firmware bijwerken)

Sluit uw ontvanger aan op uw thuisnetwerk

 1. Selecteer met behulp van de pijltoetsen omhoog en omlaag op de afstandsbediening Settings > Network > Network Setup (Instellingen > Netwerk > Netwerkinstellingen).Settings > Network > Network Setup (Instellingen > Netwerk > Netwerkinstellingen)

  Sony

 2. In het menu Network Setup (Netwerkinstellingen) selecteert u Internet Setup (Internetinstellingen)

  Sony

 3. Op het scherm Internet Setup (Internetinstellingen) selecteert u Connect Automatically (DHCP) (Automatisch verbinding maken (DHCP)). Mogelijk verschijnt het bericht 'Connecting... Please wait.' (Bezig met verbinding maken... Een ogenblikje graag).

  Sony

 4. Wanneer de ontvanger met succes is verbonden met het netwerk, selecteert u Finish (Voltooien) en drukt u op de Enter-knop
 5. Druk op de afstandsbediening op de knop GUI MODE. GUI MODE OFF (GUI-modus uit) wordt op het display van de ontvanger getoond.

Update de firmware

 1. Druk op de afstandsbediening op de knop MENU. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen) en druk vervolgens op de knop Enter
 2. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om UPDATE(PC) (Bijwerken (pc)) te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter
 3. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag en selecteer PERMIT (Toestaan).
 4. Open op uw computer Setup Manager door te dubbelklikken op het pictogram op uw bureaublad. Setup Manager installeren
 5. Dubbelklik op het receiver- of ontvangerpictogram
 6. Op het Setup Manager-scherm verplaatst u de schuifbalk links om System (Systeem) te selecteren
 7. Op het scherm System Settings (Systeeminstellingen) klikt u rechts van File Path (Bestandspad) op Browse (Bladeren) om het gedownloade firmware-updatebestand te vinden A56E_1032.zip
 8. Klik op Start Update (Bijwerken starten)
 9. Op het scherm Start Update (Bijwerken starten) klikt u op Yes (Ja) om het updateproces te beginnen. Het duurt ongeveer 15-30 minuten om de firmware bij te werken.
  Opmerking: Het lampje MULTI CHANNEL DECODING op het voorpaneel knippert tijdens de update. Wanneer de update is voltooid, stop het lampje met knipperen
 10. Nadat de update is voltooid, klikt u op Exit (Afsluiten).
 11. Zet de ontvanger uit en verbreek de verbinding met de computer.
 12. De firmware-update is voltooid

Controleer de huidige firmwareversie van uw ontvanger

 1. Druk op de afstandsbediening van de ontvanger op GUI MODE. GUI MODE ON (GUI-modus aan) wordt op het display van de ontvanger getoond
 2. Het menu wordt weergegeven op het tv-scherm
 3. Druk op de afstandsbediening op de knop MENU. Druk op de pijltoetsen omhoog/omlaag om System Settings (Systeeminstellingen) te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter.
 4. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag en selecteer VERSION x.xxx (Versie x.xxx). De huidige firmwareversie wordt vervolgens getoond

Vragen en antwoorden

Als de update mislukt:

 1. Controleer of u het juiste bestand voor uw ontvanger hebt gedownload
 2. Controleer de instellingen van uw firewall. Firewallsoftware kan Setup Manager blokkeren.
  • Windows Firewall gebruiken: Voeg Setup Manager toe aan de uitzonderingsinstellingen van Windows Firewall in het Configuratiescherm
  • Andere firewallprogramma's gebruiken: Schakel de firewall uit of registreer Setup Manager als toegestane toepassing. Raadpleeg het Help-gedeelte van uw firewallprogramma voor informatie over hoe u dit doet

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • A56E_1032.zip