Installeren

Instructies voor het installeren van de stuurprogramma"s (drivers) en hulpprogramma"s (utilities) voor Windows XP op apparaten van de VGN-BX4-serie

1) Zorg ervoor dat deWIRELESS-hardwareschakelaar aan de voorzijde van het apparaat in de standONstaat.

2) Installeer Windows XP Professional met Service Pack 2.

3) Wanneer het installatieprogramma van Windows XP u vraagt een locatie te selecteren voor de installatie van Windows XP, selecteert u de tweede partitie. Laat de herstelpartitie intact. Op deze manier kunt u na de installatie terugkeren naar de vooraf geïnstalleerde versie van Windows Vista starten door opF10te drukken wanneer het Sony-logo verschijnt. Als u de gepartitioneerde ruimte wilt opnemen in de installatie van Windows XP, zorgt u ervoor dat u eerst hersteldiscs hebt gemaakt met behulp van het hulpprogramma voor systeemherstel in Vista.

4) Wanneer het installatieprogramma van Windows XP is voltooid, start u Windows en gaat u naar de mapApplicationsop uw harde schijf.
Installeer de hulpprogramma"s in de correcte volgorde. Begin metUtilities-map1.
a. Wanneer u tijdens de installatie wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, doet u dit. Wanneer Windows opnieuw is gestart, gaat u door met de volgende map.
b. Wanneer u de VAIO Event Service installeert, selecteert u de standaardinstallatieoptie wanneer u wordt gevraagd welk installatietype u wilt.
c. Wanneer u het optionele Infineon TPM Package installeert, start u de installatie met behulp van hetInfineon TPM Professional Package-bestand en niet met het setupbestand.

5) Wanneer de hulpprogramma"s zijn geïnstalleerd, sluit u de mapApplicationsen opent u de mapDrivers. Vervolgens gaat u naar de mapChipsetom de installatie uit te voeren. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u opVoltooienom de computer opnieuw op te starten.

6) Stuurprogramma voor het touchpad:
a. Klik achtereenvolgens opStartenConfiguratiescherm.
b. Zorg ervoor dat de weergave van het Configuratiescherm is ingesteld opKlassieke weergave. Dubbelklik vervolgens opSysteem.
c. Klik op het tabbladHardwareen klik vervolgens op de knopApparaatbeheer.
d. Klik op het +-teken naastMuizen en andere aanwijsapparaten.
e. Klik met de rechtermuisknop op het itemPS/2-compatibele muis(PS/2 Compatible mouse) en selecteerStuurprogramma bijwerken.
f. SelecteerNee, nu nieten klik opVolgende.
g. SelecteerIk wil zelf kiezen (geavanceerd)en klik opVolgende.
h. Schakel het selectievakjeOok op deze locatie zoeken:in en klik vervolgens opBladeren. Blader naar de mapDriversen selecteer de mapPointing. Klik vervolgens opOK.
i. Klik opVolgende.
j. Klik opVoltooienwanneer het proces is voltooid.
k. Start de computer opnieuw op.

7) Installatie van het audiostuurprogramma:
a. Wanneer de computer opnieuw is opgestart, opent u achtereenvolgens de mapDrivers, de audiomap en map1. Dubbelklik op het bestandKB835221 - Audio hotfixen volg de installatie-instructies.
b. Er worden twee dialoogvensters weergegeven die melden dat er nieuwe hardware is gevonden. Klik opAnnulerenwanneer deze vensters worden weergegeven.
c. Klik opVoltooienin het venster van de KB835221-installatiewizard.
d. Sluit map1en open map2.
e. Dubbelklik op het setupbestand in deze map. Volg de instructies op het scherm.

8) Wanneer de computer opnieuw is opgestart, wordt een dialoogvenster weergegeven dat meldt dat er nieuwe hardware is gevonden (modeminstallatie).
a. SelecteerNee, nu nieten klik opVolgende. SelecteerIk wil zelf kiezen (geavanceerd)en klik opVolgende.
c. SelecteerOp de onderstaande locaties naar het beste stuurprogramma zoeken. d. Schakel het selectievakjeOp verwisselbare media zoeken (b.v. op een diskette of cd-rom)uit.
e. Schakel het selectievakjeOok op deze locatie zoeken:in. Klik opBladeren. Blader in de mapDriversnaar de modemmap en klik opOK.
f. Klik opVolgendeom door te gaan.
g. Klik opVoltooienom de installatie te voltooien.

9) Installatie van Bluetooth:
a. Sluit map2en de submapAudio, en open de mapBluetooth.
b. Start het installatieprogramma. Volg de instructies op het scherm.
c. Start de computer opnieuw op wanneer u na het installatieproces hierom wordt gevraagd.
d. Wanneer de VAIO opnieuw opnieuw is opgestart, installeert deze nog enkele andere apparaten. Hierbij wordt geluid weergegeven. Dit duurt ongeveer 30 seconden.

10) Installatie van het stuurprogramma voor de grafische kaart:
Afhankelijk van uw model moet u één van de onderstaande stuurprogramma"s installeren en één van de onderstaande installatieprocedures volgen.

a. Als u een VGN-BX41VN-model hebt met een grafische kaart van ATI, voert u de volgende stappen uit:
a) Blader naar de mapDriversen open de mapGraphics ATI.
b) Dubbelklik op het setupbestand en volg de instructies op het scherm.
Belangrijke opmerking over de grafische kaart van ATI:
Het huidige meegeleverde stuurprogramma kan een probleem veroorzaken wanneer een extern beeldscherm of projector wordt aangesloten. Dit probleem wordt momenteel onderzocht. U wordt op de hoogte gebracht wanneer er een bijgewerkt stuurprogramma beschikbaar is.

b. Als u een VGN-BX41XN-model hebt met een geïntegreerde grafische kaart van Intel, voert u de volgende stappen uit:

a) Klik achtereenvolgens opStartenConfiguratiescherm.
b) Zorg ervoor dat de weergave van het Configuratiescherm is ingesteld opKlassieke weergave.
c) Dubbelklik opSysteem.
d) Klik op het tabbladHardwareen klik vervolgens op de knopApparaatbeheer.
e) Vouw de lijstOverige apparaten(met het gele vraagteken) uit. Klik met de rechtermuisknop op het itemVideocontroller (VGA-compatibel)(Video Controller (VGA compatible)) en selecteerStuurprogramma bijwerken.
f) SelecteerNee, nu nieten klik opVolgende.
g) SelecteerIk wil zelf kiezen (geavanceerd)en klik opVolgende.
h) Schakel het selectievakjeOp verwisselbare media zoeken (b.v. op een diskette of cd-rom)uit.
i) Schakel het selectievakjeOok op deze locatie zoeken:in. Klik opBladerenen blader naar de mapDrivers. Blader vervolgens naar de mapGraphics Intel.
j) Klik opVolgende.

Mogelijk zal het beeld enkele keren flikkeren tijdens de installatie. Dit is normaal. Wacht totdat de installatie is voltooid en klik na het installatieproces opVoltooien. U mag niet in andere vensters klikken tijdens de installatie! Start na de installatie de computer opnieuw op.

11) Installatie van de Wireless LAN-stuurprogramma"s:
a. Blader naar de mapDriversen open de mapWirelessLAN.
b. Dubbelklik op het setupbestand om de installatie te starten.
c. Geef aan dat u de software wilt installeren.
d. Geef aan dat u akkoord gaat met de gebruiksrechtovereenkomst en selecteer de standaardinstallatieoptie wanneer u wordt gevraagd welk installatietype u wilt. Klik vervolgens opVolgende.
e. Klik opOKwanneer de installatie is voltooid.
f. Klik opOKen start de computer opnieuw op.

Installatie van andere stuurprogramma"s:

Open het vensterApparaatbeheer:
g. Klik achtereenvolgens opStartenConfiguratiescherm.
h. Zorg ervoor dat de weergave van het Configuratiescherm is ingesteld opKlassieke weergave. Dubbelklik vervolgens opSysteem.
i. Klik op het tabbladHardwareen klik vervolgens op de knopApparaatbeheer.

12) Installatie van het stuurprogramma voor de netwerkcontroller:
a. Vouw de lijstOverige apparaten(met het gele vraagteken) uit. Klik met de rechtermuisknop op het itemEthernet-controller(Ethernet Controller) en selecteerStuurprogramma bijwerken.
b. SelecteerNee, nu nieten klik opVolgende.
c. SelecteerIk wil zelf kiezen (geavanceerd)en klik opVolgende.
d. Schakel het selectievakjeOok op deze locatie zoeken:in en klik vervolgens opBladeren. Blader naar de mapDriversen selecteer de mapEthernet. Klik vervolgens opOK.
e. Klik opVolgende.
f. Klik opVoltooienwanneer het proces is voltooid.


13) Controller voor massaopslag (Memory Stick):
a. Vouw de lijstOverige apparaten(met het gele vraagteken) uit. Klik met de rechtermuisknop op het itemController voor massaopslag(Mass Storage Controller) en selecteerStuurprogramma bijwerken.
b. SelecteerNee, nu nieten klik opVolgende.
c. SelecteerIk wil zelf kiezen (geavanceerd)en klik opVolgende.
d. Schakel het selectievakjeOok op deze locatie zoeken:in en klik vervolgens opBladeren. Blader naar de mapDriversen selecteer de mapMemory Card ReaderWriter. Klik vervolgens opOK.
e. Klik opVolgende.
f. Klik opVoltooienwanneer het proces is voltooid.
14) Installatie van het Memory Stick-pictogram:
a. Blader naar de mapDriversen open de mapMemorystick Icon.
b. Dubbelklik op het setupbestand in deze map.


15) Installatie van de TPM-module:
a. Vouw de lijstOverige apparaten(met het gele vraagteken) uit. Klik met de rechtermuisknop op het itemOnbekend apparaat(Unknown device) en selecteerStuurprogramma bijwerken.
b. SelecteerNee, nu nieten klik opVolgende.
c. SelecteerIk wil zelf kiezen (geavanceerd)en klik opVolgende.
d. Schakel het selectievakjeOok op deze locatie zoeken:in en klik vervolgens opBladeren. Blader naar de mapDriversen selecteer de mapTPM. Klik vervolgens opOK.
e. Klik opVolgende.
f. Klik opVoltooienwanneer het proces is voltooid.

16) Installatie van het stuurprogramma voor de camera:
a. Klik op het +-teken naastBeeldapparaten (camera"s en scanners). Klik met de rechtermuisknop op het itemUSB-videoapparaat(USB Video Device) en selecteerStuurprogramma bijwerken.
b. SelecteerNee, nu nieten klik opVolgende.
c. SelecteerIk wil zelf kiezen (geavanceerd)en klik opVolgende.
e. SelecteerNiet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren.. Klik vervolgens opVolgende.
f. Klik opBladeren....
g. Blader naar de mapDrivers, selecteer de mapCameraen klik opOpenen.
h. Klik op het bestandR5U870FLen klik opOpenen.
i. Klik opOK.
j. Klik opVolgendeen selecteerToch doorgaanin het waarschuwingsvenster.
k. Klik opVoltooienwanneer het proces is voltooid.

17) Installatie van het stuurprogramma voor de camera:
a. Klik op het +-teken naastHuman interface devices.
b. Klik met de rechtermuisknop op het itemSony Notebook Interface Deviceen selecteerStuurprogramma bijwerken.
c. SelecteerNee, nu nietin de wizard en klik opVolgende.
d. SelecteerIk wil zelf kiezen (geavanceerd)en klik opVolgende.
e. SelecteerNiet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren.. Klik vervolgens opVolgende.
f. Klik opBladeren....
g. Blader naar de mapDrivers, selecteer de mapSNCen klik opOpenen.
h. Klik op het bestandSonyNCen klik opOpenen.
i. Klik opOK.
j. Klik opVoltooien. Start de computer opnieuw op wanneer het proces is voltooid.

18) Extra stuurprogramma"s:
a. Ga naar de mapDriversen open de mapSerial port.
b. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteerInstalleren.
c. Sluit de mapSerial porten open de mapSony image filter.
d. Dubbelklik op het installatiebestand om de installatie te starten. Klik opToch doorgaanwanneer een venster wordt weergegeven.

Na het uitvoeren van de bovenstaande stappen is de downgrade naar Windows XP voltooid.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

  • BX4_XP_Drivers.zip

Bestandsarchitectuur

  • 32 bit

Bestandsgrootte

  • 186.88 Mb

Releasedatum

  • 15/75/2007