Installeren

Installatie-instructies voor XP-besturingsprogramma's voor de VGN-SZ4- en de VGN-SZ5-serie
Opmerking:
als de installatie is voltooid volgens de onderstaande instructies, ziet u in Mijn computer een pictogram genaamd SD/MMC. Dat komt doordat de controller van de Memory Stick Duo ook een SD/MMC-kaart kan aansturen. Deze sleuf is echter niet in het apparaat geïnstalleerd. Tijdens de Windows-installatie wordt deze echter gedetecteerd en geïnstalleerd. U kunt dit pictogram negeren, want het heeft geen functie.

1) Zorg dat:
a. De Vaio is ingesteld op de modus Stamina (Krachtig), door de schakelaar boven het toetsenbord op Stamina (Krachtig) te zetten (standaard staat de schakelaar op de modus Speed (Snel))
b. De draadloze schakelaar boven het toetsenbord is ingeschakeld.
c. Het apparaat is aangesloten op netstroom
d. Er geen hardware van derden is verbonden/geïnstalleerd op het apparaat wanneer u dit proces start.

2) Installeer Windows XP Professional met SP2
! Belangrijke opmerking:
a. Als u de mogelijkheid wilt houden om met F10 vanaf de vaste schijf terug te keren naar het oorspronkelijke, vooraf geïnstalleerde Vista-besturingssysteem, laat u de herstelpartitie intact.
b. Als u ruimte vrij wilt maken en de herstelpartitie wilt verwijderen, maakt u eerst een set herstelschijven met de wizard Herstellen van uw vooraf geïnstalleerde Vista-installatie.
c. Het wordt aanbevolen de partitie waarin u Windows XP wilt installeren, snel te formatteren om conflicten met het vooraf geïnstalleerde besturingssysteem te voorkomen.

3) Als de Windows XP-installatie is voltooid, gaat u naar Windows en gaat u vervolgens naar de map met gedownloade hulpprogramma's
Installeer de hulpprogramma's in de juiste volgorde. Begin met de map Utilities 1
a. Als het systeem u tijdens de installatie vraagt opnieuw op te starten, doet u dat en gaat u met de volgende map door als u terug bent in Windows.
b. Wanneer u de Vaio Event Service installeert, selecteert u de standaardinstallatie

4) Als de hulpprogramma's opnieuw zijn geïnstalleerd, sluit u de toepassingenmap en opent u de map met gedownloade besturingsprogramma's. Open vervolgens de map Chipset om met de installatie te beginnen. Als de installatie is voltooid, klikt u op Voltooien om de pc opnieuw op te starten.

5) Installatie van het audiobesturingsprogramma:
a. Als de computer opnieuw is opgestart, opent u de map Drivers, opent u de audiomap, opent u map 1, voert u het bestand "KB835221 – Audio hotfix" uit en volgt u de installatie-instructies.
b. 2 Het dialoogvenster Nieuwe hardware gevonden verschijnt. Klik in deze schermen op Annuleren
c. Klik in het scherm van de KB835221-installatiewizard op Voltooien
d. Verlaat map 1 en open map 2
e. Voer het setup-bestand uit deze map uit. Volg de instructies op het scherm.

6) Bluetooth-installatie:
a. Sluit map 2 en de audiosubmap en open de map Bluetooth
b. Voer het installatieprogramma uit. Volg de instructies op het scherm.
c. Start de pc opnieuw op wanneer daar aan het eind van de installatie om wordt gevraagd

7) Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt het dialoogvenster Nieuwe hardware gevonden weergegeven (modeminstallatie).
a. Selecteer Nee, nu niet en klik op Volgende
b. Er wordt nu begonnen met de installatie van een nieuwe modem. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
c. Selecteer "Op de onderstaande locaties naar het beste stuurprogramma zoeken"
d. Schakel "Op verwisselbare media zoeken" uit
e. Selecteer "Ook op deze locatie zoeken". Klik op Bladeren, blader naar de modemmap in de map Drivers en klik op OK
f. Klik op Volgende om door te gaan
g. Er verschijnt een pop-up. Klik op "Toch doorgaan"
h. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien


8) Grafische installatie:
a. Aangezien u zich in de modus Stamina (Krachtig) bevindt, installeert u eerst het Intel Graphics-besturingsprogramma:
i. Ga naar Start > Configuratiescherm
ii. Selecteer Klassieke weergave
iii. Dubbelklik op "Systeem"
iv. Klik op het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer
v. Klik in de lijst met ? Overige apparaten met de rechtermuisknop op Videocontroller (VGA-compatibel) en selecteer Stuurprogramma bijwerken
vi. Selecteer "Nee, nu niet" en klik op Volgende
vii. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
viii. Schakel "Op verwisselbare media zoeken" uit
ix. Selecteer "Ook op deze locatie zoeken". Klik op Bladeren, blader naar de map Drivers en vervolgens naar de map Video1 en klik op OK
x. Klik op Volgende
xi. Het scherm kan tijdens de installatie een paar keer knipperen. Dat is normaal. Klik aan het eind van de installatie op Voltooien.

b. Zet de schakelaar Stamina/Speed (Krachtig/Snel) boven het toetsenbord nu op Speed (Snel). Start opnieuw op om over te schakelen op de snelle modus.

c. Als Windows opnieuw is opgestart, wordt de wizard Nieuwe hardware gevonden weergegeven.
i. Selecteer "Nee, nu niet" en klik op Volgende
ii. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
iii. Schakel "Op verwisselbare media zoeken" uit
iv. Selecteer "Ook op deze locatie zoeken". Klik op Bladeren, blader naar de map Drivers en vervolgens naar de map Video2 en klik op OK
v. Klik op Volgende
vi. Het scherm kan enkele malen knipperen tijdens de installatie. Dat is normaal. Klik aan het eind van de installatie op Voltooien
d. Hierna kan nog een pop-upvenster Nieuwe hardware gevonden worden weergegeven.
i. Selecteer "Ja, alleen deze keer" en klik op Volgende
ii. Selecteer "De software automatisch installeren" en klik op Volgende
iii. Als de installatie is voltooid, klikt u op Voltooien.
e. Windows vraagt of het systeem opnieuw moet worden opgestart. Klik op Ja om opnieuw op te starten

9) Installatie van draadloze LAN-besturingsprogramma's:
a. Blader naar de map Drivers en open vervolgens de map WirelessLAN
b. Dubbelklik op het bestand om met de installatie te beginnen
c. Selecteer Install Software (Software installeren)
d. Selecteer na de gebruiksrechtovereenkomst, "Typical" (Standaard) en klik op Volgende
e. Klik op Ok als de installatie is voltooid
f. Klik op Ok en start de pc opnieuw op.

Installatie van overige besturingsprogramma's:

Open Apparaatbeheer:
g. Ga naar Start > Configuratiescherm
h. Dubbelklik op "Systeem"
i. Klik op het tabblad Hardware en klik op "Apparaatbeheer"

10) Installatie van camerabesturingsprogramma:
a. Klik op de + vóór Beeldapparaten
b. Klik met de rechtermuisknop op "USB-videoapparaat" en selecteer Stuurprogramma bijwerken
c. Selecteer in de wizard "Nee, nu niet" en klik op Volgende
d. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
e. Selecteer "Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren" en klik op Volgende
f. Klik op "Bladeren…"
g. Blader naar de map Drivers en vervolgens Camera en klik op Openen
h. Klik op Volgende en selecteer "Toch doorgaan" in het waarschuwingsscherm
i. Klik op Voltooien als u klaar bent.


11) Installatie van het besturingsprogramma van de netwerkcontroller:
a. Klik met de rechtermuisknop op het item Ethernet-controller onder Overige apparaten en selecteer Stuurprogramma bijwerken
b. Selecteer "Nee, nu niet" en klik op Volgende
c. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
d. Klik op Bladeren, blader naar de map Drivers, selecteer de map Network en klik op Ok
e. Klik op Volgende
f. Klik op Voltooien als u klaar bent


12) Controller voor massaopslag (geheugenstick):
a. Klik met de rechtermuisknop op het item Controller voor massaopslag onder Overige apparaten en selecteer Stuurprogramma bijwerken
b. Selecteer "Nee, nu niet" en klik op Volgende
c. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
d. Klik op Bladeren, blader naar de map Drivers, selecteer de map FlashMedia en klik op Ok
e. Klik op Volgende
f. Klik op Voltooien als u klaar bent
g. Start de pc opnieuw op

13) Installatie van pictogram Geheugenstick
a. Blader naar de map Drivers en vervolgens naar Memorystick Icon op de XP-schijf met besturingsprogramma's
b. Voer het installatiebestand uit de map uit

14) Besturingsprogramma voor touchpad:
a. Ga naar Start > Configuratiescherm
b. Dubbelklik op "Systeem"
c. Klik op het tabblad Hardware en klik op "Apparaatbeheer"
d. Klik op de + vóór Muizen en andere aanwijsapparaten
e. Klik met de rechtermuisknop op het item PS/2-compatibele muis en selecteer Stuurprogramma bijwerken
f. Selecteer "Nee, nu niet" en klik op Volgende
g. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
h. Klik op Bladeren, blader naar de map Drivers, selecteer de map Pointing en klik op Ok
i. Klik op Volgende
j. Klik op Voltooien als u klaar bent
k. Start de pc opnieuw op


15) Installatie van het notebookbesturingsprogramma:
a. Ga naar Start > Configuratiescherm
b. Dubbelklik op "Systeem"
c. Klik op het tabblad Hardware en klik op "Apparaatbeheer"
d. Klik op de + vóór Human Interface-apparaten
e. Klik met de rechtermuisknop op "Sony Notebook Interface Device" (Sony Notebook-interfaceapparaat) en selecteer Stuurprogramma bijwerken
f. Selecteer in de wizard "Nee, nu niet" en klik op Volgende
g. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
h. Selecteer "Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren" en klik op Volgende
i. Klik op "Bladeren…"
j. Blader naar de map Drivers en vervolgens de map SonyNC en klik op Openen
k. Klik op het bestand SonyNC en klik op Openen
l. Klik op OK
m. Klik op Voltooien en start de pc opnieuw op als u klaar bent.

16) Installatie van het besturingsprogramma voor Sony I/O-besturing:
a. Ga naar Start > Configuratiescherm
b. Dubbelklik op "Systeem"
c. Klik op het tabblad Hardware en klik op "Apparaatbeheer"
d. Klik op de + vóór Human Interface-apparaten
e. Klik met de rechtermuisknop op "Sony Programmable I/O control device" (Programmeerbaar Sony I/O-besturingsapparaat) en selecteer Stuurprogramma bijwerken
f. Selecteer in de wizard "Nee, nu niet" en klik op Volgende
g. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
h. Selecteer "Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren" en klik op Volgende
i. Klik op "Bladeren…"
j. Blader naar de map Drivers en vervolgens de map SonyPI en klik op Openen
k. Klik op het bestand SonyPI en klik op Openen
l. Klik op OK.

17) Installatie van TPM-module
Opmerking: alleen van toepassing als u het optionele TPM-hulpprogramma niet hebt geïnstalleerd
a. Klik met de rechtermuisknop op het item Onbekend apparaat onder Overige apparaten en selecteer Stuurprogramma bijwerken
b. Selecteer "Nee, nu niet" en klik op Volgende
c. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
d. Klik op Bladeren, blader naar de map Drivers, selecteer de map TPM en klik op Ok
e. Klik op Volgende
f. Klik op Voltooien als u klaar bent

18) Voor apparaten die zijn geleverd met een WAN-kaart
! Belangrijke opmerking:
Volg, voordat u de kaart plaatst, de onderstaande instructies voor de installatie van de software.

Klik op uw land om naar uw lokale bundelleverancier te worden doorgestuurd om het nieuwste WAN-verbindingsbeheer te krijgen
i.Verenigd Koninkrijk(klik op de koppeling Software herunterladen)
ii.Duitsland
iii.Oostenrijk
iv.Frankrijk(Selecteerde Novatel XU870 als WAN-kaart.)

Hiermee is de installatie van de XP-downgrade voltooid.


Belangrijke opmerkingen:
* Dvd's afspelen wordt niet native ondersteund in Windows XP, dus er is een apart programma nodig om dvd-films af te spelen. Deze software wordt niet geleverd door Sony.
* In Windows XP wordt alleen het branden van cd's native ondersteund. Voor het branden van dvd's is een apart programma vereist. Deze software wordt niet geleverd door Sony.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

  • 6_Video2.zip

Bestandsarchitectuur

  • 32 bit

Bestandsgrootte

  • 36.41 Mb

Releasedatum

  • 01/72/2007