Installeren

Installatie-instructies voor XP-besturingsprogramma's voor de VGN-TZ2-serie.
1) Zorg ervoor dat:
a. Het apparaat is aangesloten op netstroom
b. De draadloze schakelaar op de voorzijde van het apparaat is ingeschakeld.
c. Er geen hardware van derden is verbonden/geïnstalleerd op het apparaat wanneer u dit proces start.

2) Installeer Windows XP Professional met SP2
! Belangrijke opmerkingen:
a. Als u de mogelijkheid wilt houden om met F10 vanaf de vaste schijf terug te keren naar het oorspronkelijke, vooraf geïnstalleerde Vista-besturingssysteem, laat u de herstelpartitie intact.
b. Als u ruimte vrij wilt maken en de herstelpartitie wilt verwijderen, maakt u eerst een set herstelschijven met de wizard Herstellen van uw vooraf geïnstalleerde Vista-installatie.
c. Het wordt aanbevolen de partitie waarin u Windows XP wilt installeren, snel te formatteren om conflicten met het vooraf geïnstalleerde besturingssysteem te voorkomen.

3) Bios-update: Installeer eerst de geleverde BIOS-update om alle functies in te schakelen.
Ga naar de map met gedownloade besturingsprogramma's en open de map BIOS. Voer het installatiebestand vanuit die map uit en wacht totdat het proces is voltooid.
Belangrijke opmerkingen:
a. Onderbreek het proces niet.
b. Raak de Vaio tijdens dit proces niet aan
c. Sluit de pc af wanneer daarom wordt gevraagd of laat de pc zichzelf afsluiten en start na vijf seconden opnieuw op

4) Open de map met gedownloade besturingsprogramma's. Open vervolgens de map Chipset om met de installatie te beginnen. Volg de instructies op het scherm. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op Voltooien om de pc opnieuw op te starten

5) Installatie van het audiobesturingsprogramma:
a. Als de computer opnieuw is opgestart, opent u de map Drivers, opent u de audiomap, opent u map 1, voert u het bestand "KB835221 – Audio hotfix" uit en volgt u de installatie-instructies.
b. 2 Het dialoogvenster Nieuwe hardware gevonden verschijnt. Klik in deze schermen op Annuleren
c. Klik in het scherm van de KB835221-installatiewizard op Voltooien
d. Verlaat map 1 en open map 2
e. Voer het setup-bestand uit deze map uit. Volg de instructies op het scherm.
f. Start het systeem opnieuw op als daarom wordt gevraagd.

6) Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt het dialoogvenster Nieuwe hardware gevonden weergegeven (modeminstallatie).
a. Selecteer Nee, nu niet en klik op Volgende
b. Er wordt nu begonnen met de installatie van een nieuwe modem. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
c. Selecteer "Op de onderstaande locaties naar het beste stuurprogramma zoeken"
d. Schakel "Op verwisselbare media zoeken" uit
e. Selecteer "Ook op deze locatie zoeken". Klik op Bladeren, blader naar de modemmap in de map Drivers en klik op OK
f. Klik op Volgende om door te gaan
g. Er verschijnt een pop-up. Klik op "Toch doorgaan"
h. Klik op Voltooien om de installatie te voltooien

7) Bluetooth-installatie:
a. Open de map Drivers en open de map Bluetooth
b. Voer het installatieprogramma uit. Volg de instructies op het scherm
c. Start de pc opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd op het eind van de installatie
d. Nadat het systeem opnieuw is opgestart, hoort u mogelijk wat geluiden. Dat komt door de installatie van de Bluetooth-componenten en u kunt dit negeren.

8) Grafische installatie:
a) Ga naar Start > Configuratiescherm
b) Selecteer Klassieke weergave
c) Dubbelklik op "Systeem"
d) Klik op het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer
e) Klik in de lijst met ? Overige apparaten met de rechtermuisknop op Videocontroller (VGA-compatibel) en selecteer Stuurprogramma bijwerken
f) Selecteer "Nee, nu niet" en klik op Volgende
g)Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
h) Schakel "Op verwisselbare media zoeken" uit
i) Selecteer "Ook op deze locatie zoeken". Klik op Bladeren, blader naar de map Drivers en vervolgens naar de map Video en klik op OK
j). Klik op Volgende
Het scherm kan enkele malen knipperen tijdens de installatie. Dat is normaal. Wacht totdat de installatie is voltooid en klik aan het eind van de installatie op Voltooien. Klik tijdens de installatie niet op andere schermen! Start de pc opnieuw op als u klaar bent.


9) Installatie van draadloze LAN-besturingsprogramma's:
a. Blader naar de map Drivers en vervolgens naar WirelessLAN
b. Dubbelklik op het pictogram iProInst om met de installatie te beginnen
c. Selecteer Install Software (Software installeren)
d. Selecteer na de gebruiksrechtovereenkomst, "Typical" (Standaard) en klik op Volgende
e. Klik op Ok als "Install default components?" (Standaardcomponenten installeren?) wordt weergegeven.
f. Klik op Ok als de installatie is voltooid

Installatie van overige besturingsprogramma's:

Open Apparaatbeheer:
g. Ga naar Start > Configuratiescherm
h. Dubbelklik op "Systeem"
i. Klik op het tabblad Hardware en klik op "Apparaatbeheer"

10) Installatie van het besturingsprogramma van de netwerkcontroller:
a. Klik met de rechtermuisknop op het item Ethernet-controller onder Overige apparaten en selecteer Stuurprogramma bijwerken
b. Selecteer "Nee, nu niet" en klik op Volgende
c. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
d. Klik op Bladeren, blader naar de map Drivers, selecteer de map Network en klik op Ok
e. Klik op Volgende
f. Klik op Voltooien als u klaar bent

11) Controller voor massaopslag (geheugenstick):
a. Klik met de rechtermuisknop op het eerste Base System-apparaat onder Overige apparaten en selecteer Stuurprogramma bijwerken
b. Selecteer "Nee, nu niet" en klik op Volgende
c. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
d. Klik op Bladeren, blader naar de map Drivers, selecteer daar de map Memory Stick en klik op Ok
e. Klik op Volgende
f. Klik op Voltooien als u klaar bent
g. Open de map Drivers, open de map Memory Stick
h. Open de map Icon
i. Voer het installatiebestand uit
> Er wordt heel even een zwart scherm weergegeven en daarna is de installatie voltooid.

12) Controller voor massaopslag (SD-kaarten):
a. Klik met de rechtermuisknop op het tweede Base System-apparaat onder Overige apparaten en selecteer Stuurprogramma bijwerken
b. Selecteer "Nee, nu niet" en klik op Volgende
c. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
d. Klik op Bladeren, blader naar de map Drivers, selecteer daar de SD card driver en klik op Ok
e. Klik op Volgende
f. Klik op Voltooien als u klaar bent
g. Start de pc opnieuw op

13) Besturingsprogramma voor touchpad:
a. Ga naar Start > Configuratiescherm
b. Dubbelklik op "Systeem"
c. Klik op het tabblad Hardware en klik op "Apparaatbeheer"
d. Klik op de + vóór Muizen en andere aanwijsapparaten
e. Klik met de rechtermuisknop op het item PS/2-compatibele muis en selecteer Stuurprogramma bijwerken
f. Selecteer "Nee, nu niet" en klik op Volgende
g. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
h. Klik op Bladeren, blader naar de map Drivers, selecteer de map Pointing en klik op Ok
i. Klik op Volgende
j. Klik op Voltooien als u klaar bent
k. Start de pc opnieuw op


14) Installatie van het notebookbesturingsprogramma:
a. Ga naar Start > Configuratiescherm
b. Dubbelklik op "Systeem"
c. Klik op het tabblad Hardware en klik op "Apparaatbeheer"
d. Klik op de + vóór Human Interface-apparaten
e. Klik met de rechtermuisknop op "Sony Notebook Interface Device" (Sony Notebook-interfaceapparaat) en selecteer Stuurprogramma bijwerken
f. Selecteer in de wizard "Nee, nu niet" en klik op Volgende
g. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
h. Selecteer "Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren" en klik op Volgende
i. Klik op "Bladeren…"
j. Blader naar de map Drivers en vervolgens de map SonyNC en klik op Openen
k. Klik op het bestand SonyNC en klik op Openen
l. Klik op OK
m. Klik op Voltooien.

15) Installatie van het notebook I/O-besturingsprogramma:
a. Ga naar Start > Configuratiescherm
b. Dubbelklik op "Systeem"
c. Klik op het tabblad Hardware en klik op "Apparaatbeheer"
d. Klik op de + vóór Human Interface-apparaten
e. Klik met de rechtermuisknop op "Sony Programmable I/O interface Device" (Programmeerbaar Sony I/O-interfaceapparaat) en selecteer Stuurprogramma bijwerken
f. Selecteer in de wizard "Nee, nu niet" en klik op Volgende
g. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
h. Selecteer "Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren" en klik op Volgende
i. Klik op "Bladeren…"
j. Blader naar de map Drivers en vervolgens de map SonyNC en klik op Openen
k. Klik op het bestand SonyPI en klik op Openen
l. Klik op OK
m. Klik op Voltooien.


16) Installatie van camerabesturingsprogramma (voor de modellen die zijn uitgerust met een geïntegreerde camera):
a. Ga naar Start > Configuratiescherm
b. Dubbelklik op "Systeem"
c. Klik op het tabblad Hardware en klik op "Apparaatbeheer"
d. Klik op de + vóór Universal Serial Bus-controllers
e. Klik met de rechtermuisknop op "USB Composite Device" (Samengesteld USB-apparaat) en selecteer Stuurprogramma bijwerken
f. Selecteer in de wizard "Nee, nu niet" en klik op Volgende
g. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
h. Selecteer "Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren" en klik op Volgende
i. Klik op "Bladeren…"
j. Blader naar de map Drivers en vervolgens de map Camera en klik op Openen
k. Klik op Voltooien als u klaar bent.

17) Installatie van TPM-module (als deze in uw Vaio is geïnstalleerd)
a. Klik met de rechtermuisknop op het item Onbekend apparaat onder Overige apparaten en selecteer Stuurprogramma bijwerken
b. Selecteer "Nee, nu niet" en klik op Volgende
c. Selecteer "Ik wil zelf kiezen" en klik op Volgende
d. Klik op Bladeren, blader naar de map Drivers, selecteer de map TPM en klik op Ok
e. Klik op Volgende
. Klik op Voltooien als u klaar bent

18) Als u beschikt over vingerafdrukherkenning, gaat u naar de map Drivers, opent u de map Fingerprint driver en voert u het setup-bestand uit.

19) Als de Windows XP-installatie is voltooid, gaat u naar Windows en gaat u vervolgens naar de map met gedownloade toepassingen
Installeer alle hulpprogramma's in de juiste volgorde. Begin met map 1
a. Als het systeem u tijdens de installatie vraagt opnieuw op te starten, doet u dat en gaat u met de volgende map door als u terug bent in Windows.
b. Als u het batterijsysteem installeert, opent u eerst map 1 en voert u het installatiebestand uit. Daarna opent u map 2 en voert u het setup-bestand uit.
c. Als u de Vaio Event Service installeert, selecteert u de standaardinstallatie
d. Zorg dat u alle hulpprogramma's en toepassingen in de juiste volgorde installeert, zodat u een stabiel systeem krijgt.

20) Voor de modellen met geïntegreerde draadloze WAN-functionaliteit:
Belangrijke opmerkingen:
* Sommige functionaliteit die specifiek is voor de telefoonmaatschappij, is niet beschikbaar na de
downgrade naar Windows XP (bijvoorbeeld videotelefonie, enzovoort)
* Zorg ervoor dat de batterij goed is aangesloten op de Vaio.

a. Open de map WWAN
b. Voer het SETUP-bestand uit.
c. Als de installatie is voltooid, opent u het Wireless Switching Utility (klik op Start ? Configuratiescherm ? Vaio control Center ? Network connections (Netwerkverbindingen) ? Wireless switch settings (Instellingen draadloze schakelaar))
d. Schakel de functie Wireless WAN (Draadloos WAN) in door het vakje ervóór in te schakelen en klik op Ok.
e. Het systeem installeert nu de besturingsprogramma's. Dit kan 1-2 minuten duren.

? Gebruik het pictogram Globetrotter op het bureaublad om verbindingsbeheer van het draadloze WAN te starten.
? Zorg dat uw SIM-kaart in de sleuf achter de batterij zit en dat u de batterij achteraf weer terugplaatst.


Hiermee is de installatie van de XP-downgrade voltooid.

Belangrijke opmerkingen:

• Dvd's afspelen wordt niet native ondersteund in Windows XP, dus er is een apart programma nodig om dvd-films af te spelen. Deze software wordt niet geleverd door Sony.
* Instant-on is niet beschikbaar voor Windows XP. Dat betekent dat de AV-knop om muziek, foto's of dvd's af te spelen vanuit een aparte niet-XP omgeving niet mogelijk is.
• In Windows XP wordt alleen het branden van cd's native ondersteund. Voor het branden van dvd's is een apart programma vereist. Deze software wordt niet geleverd door Sony.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

  • 3_Audio_Driver.zip

Bestandsarchitectuur

  • 32 bit

Bestandsgrootte

  • 22.36 Mb

Releasedatum

  • 19/91/2007