Artikel-ID : 00103313 / Laatst gewijzigd : 02-12-2022Afdrukken

Waarom kan ik geen AVCHD- en MPEG-2-films importeren met PlayMemories Home?

  Controleer het volgende als u geen afbeeldingen van de camera in PlayMemories Home kunt importeren.

  1. Controleer of de camera door de computer wordt herkend.

  2. Installeer de nieuwste versie van PlayMemories Home .

  3. Voer de apparaatverificatie uit om de functies van de camera toe te voegen aan PlayMemories Home.


   Bestandsindeling

   Authenticatie van apparaat
   XAVC S
   AVCHD
   MPEG-2
   Vereist
   Foto's
   MPEG-4
   Niet vereist
   1. Zorg ervoor dat u de camera aansluit op de computer met de meegeleverde USB-kabel nadat u de camera hebt ingeschakeld.

   2. Klik op YES (Ja) wanneer het volgende bericht wordt weergegeven. Als u niet op YES (Ja) klikt, wordt de USB-bedieningsstand op MTP ingesteld, waardoor PlayMemories Home geen foto's en video's kan importeren.

    Afbeelding

   3. Wanneer de camera door PlayMemories Home wordt herkend, wordt het dialoogvenster 'Thank you for purchasing (model name)' (Dank u voor uw aankoop van de (modelnaam)) weergegeven. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten. Als u niet op OK klikt, wordt de apparaatauthenticatie niet voltooid.


  4. Terwijl PlayMemories Home is geopend, controleert u de USB-verbinding tussen de camera en de computer. Zorg dat de kabel stevig vastzit.

  5. Controleer of de afbeeldingen die zijn opgeslagen in het geheugen van de camera of op de geheugenkaart die in de camera is geplaatst, zijn vastgelegd met deze camera.

   OPMERKING: Sommige foto's of video's die zijn opgeslagen in het geheugen van de camera of op de geheugenkaart die in de camera is geplaatst, worden mogelijk niet herkend als ze met een ander toestel zijn opgenomen.

  6. Wijzig USB Connect Setting (USB-verbindingsinstelling) en USB LUN Setting (USB LUN-instelling) op de camera.
   Nadat u de camera van de computer hebt losgekoppeld, stelt u USB Connect Setting (USB-verbindingsinstelling) in op Mass Storage (Massaopslag) en stelt u USB LUN Setting (USB LUN-instelling) in op Single (Enkel). Sluit de camera opnieuw aan op de computer en volg stap 3 om te zien of het apparaat geverifieerd kan worden.
   Het volgende is een voorbeeld van de bedieningsprocedure.

   OPMERKING: Al naargelang de camera kan de bediening afwijken of bestaat een instellingsoptie mogelijk niet. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw camera.

   • Handycam

    • Selecteer MENU - Setup (Instellingen) - Afbeelding(Connection) (Verbinding). Stel USB Connect Setting (USB-verbindingsinstelling) in op Mass Storage (Massaopslag).
    • Selecteer MENU - Setup (Installatie) - Afbeelding(Connection) (Verbinding), in die volgorde. Stel USB LUN Setting (USB LUN-instelling) in op Single (Enkel).
   • Cyber-shot

    • Selecteer MENU - Afbeelding(Setup ) (Installatie), in die volgorde. Stel USB Connect Setting (USB-verbindingsinstelling) in op Mass Storage (Massaopslag).
    • Selecteer MENU - Afbeelding(Setup ) (Installatie), in die volgorde. Stel USB LUN Setting (USB LUN-instelling) in op Single (Enkel).
   • α (Alpha)

    • Selecteer MENU - Setup (Installatie), in die volgorde. Stel USB Connection (USB-aansluiting) in op Mass Storage (Massaopslag).
    • OPMERKING: Er is geen USB LUN Setting (USB LUN-instelling).
  7. Sluit de camera opnieuw aan op de computer met de USB-kabel.

   Mogelijk wordt de camera niet goed door de computer herkend indien een USB 3.0-poort wordt gebruikt. Beschikt uw computer zowel over USB 3.0- als USB 2.0-poorten, sluit de camera dan aan via een USB 2.0-poort en kijk of de camera wordt herkend.

   Als uw computer geen USB 2.0-poort heeft, probeert u de USB-kabel op de computer aan te sluiten via een andere USB-poort. Als het probleem zich blijft voordoen, probeert u de USB-kabel aan te sluiten op elke USB-poort van de computer. Volg daarbij stap drie en kijk of het apparaat geverifieerd kan worden.
   Raadpleeg de handleiding van uw computer of neem contact op met de fabrikant van uw computer voor meer informatie over de USB-poorten van uw computer.

  8. Start de computer opnieuw op.

   Het is mogelijk dat het apparaat niet kan worden geverifieerd als gevolg van een instabiel proces op de computer.

   1. Koppel de USB-kabel los van de computer en start de computer opnieuw op.
   2. Schakel de camera uit.
   3. Wanneer de computer opnieuw is opgestart, zet u de camera aan en sluit u deze aan op de computer. Volg daarna stap drie om te zien of het apparaat kan worden geverifieerd.
  9. Voer de configuratietool PlayMemories Home Settings Initialization uit.
   Mogelijk is er een probleem met PlayMemories Home. Voer de configuratietool PlayMemories Home Settings Initialization uit om het programma te herstellen naar de oorspronkelijke instellingen (zoals ze direct na installatie waren ingesteld). Volg daarna stap drie om te zien of het apparaat kan worden geverifieerd.
   Volg de onderstaande stappen om PlayMemories Home te initialiseren.


  10. Verwijder PlayMemories Home en installeer het programma opnieuw.
   PlayMemories Home werkt mogelijk niet naar behoren. Verwijder PlayMemories Home en installeer de nieuwste versie van PlayMemories Home.
   Voor meer informatie over bediening en functies raadpleegt u de volgende vragen en antwoorden.