Artikel-ID : 00108932 / Laatst gewijzigd : 25-02-2015

Er verschijnt een waas of donkere vlek op de opgenomen beelden.

  Dit betekent meestal dat er stof op de beeldsensor van de camera is. Maak de beeldsensor schoon.

  WAARSCHUWING: Dit kan het apparaat beschadigen. Gebruik geen droge doek of commerciële reinigingsoplossing om stofdeeltjes van het oppervlak van de beeldsensor te verwijderen. Dat kan de coating van de beeldsensor doen loslaten. Bij camera's met spiegels, moet je erop letten dat je het glazen oppervlak van de spiegel niet aanraakt. Dit kan een defect veroorzaken.

  BELANGRIJK: Raadpleeg de bij de camera meegeleverde bedieningsinstructies voor modelspecifieke instructies voor het uitvoeren van de onderstaande stappen.

  Ga als volgt te werk om de beeldsensor te reinigen.

  1. Als de camera uitgerust is met een automatische reinigingsfunctie, gebruik je automatisch reinigen om vuil of stof te verwijderen van de beeldsensor.
  2. Als het vuil of stof niet wordt verwijderd door de automatische reinigingsfunctie (bij modellen met deze functie), kun je de sensor zelf reinigen met een in de handel verkrijgbaar blazertje.

  OPMERKINGEN:

  • In de handel zijn allerlei sets van derde partijen verkrijgbaar die je kunt gebruiken om de beeldsensor te reinigen. Kijk in je plaatselijke elektronicazaak of professionele camerazaak. Sony biedt geen garantie voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van commerciële reinigingsoplossingen, zoals reinigingspapier.
  • Veel camerazaken bieden ook professionele reinigingsdiensten voor beeldsensors aan, die vaak snel worden uitgevoerd.
  • Sony is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade wegens een verkeerde behandeling door onder meer servicediensten van derde partijen.