Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ILCE-7M3

Over deze download

Voordelen en verbeteringen m.b.t. deze update

 • Verbetert de algehele stabiliteit van de camera

Vorige voordelen en verbeteringen

De volgende voordelen en verbeteringen zijn ook opgenomen in deze update

v3.00 (11-4-2019)
 • Realtime oog-autofocus voor dieren toegevoegd [1]
 • De mogelijkheid om de realtime oog-autofocus te bedienen door de sluiterknop half in te drukken of door op de AF-ON-knop te drukken
 • Toevoeging van de functie voor intervalopnamen
 • Bediening met de draadloze afstandsbediening RMT-P1BT mogelijk gemaakt
 • Andere verbeteringen:
  • [MENU] kan worden toegewezen aan een aanpasbare toets
  • Bediening van het tabblad [MENU] met de Fn-knop
 • Verbetert de algehele stabiliteit van de camera

 • [1]
 • Het is niet mogelijk om gelijktijdig menselijke en dierlijke ogen te detecteren.
 • Afhankelijk van de omgeving, het type dier of de beweging van het dier, kunnen de ogen mogelijk niet worden gedetecteerd.
v2.10 (18-12-2018)
 • Verbetert het volgende:
  • In zeldzame gevallen stopt de camera mogelijk met werken tijdens het schrijven van RAW-gegevens naar een SD-kaart die al meermaals is gebruikt
   Opmerkingen:
   • Dit kan fouten veroorzaken in de bestanden die de beelden beheren, waardoor uw camera geen beelden kan weergeven.
   • Het beeldmateriaal op de geheugenkaart raakt niet beschadigd en wordt niet gewist, behalve beeldmateriaal dat tijdens de fout werd overgezet.
 • Lost het probleem op dat wordt veroorzaakt door een specifieke externe geheugenkaart, die niet wordt herkend door camera's van Sony
 • Verbeterde algehele stabiliteit van de camera
v2.00 (10-10-2018)
 • Ondersteuning van 'SEL400F28GM' en 'SEL24F14GM'
  • Optimalisatie van optische beeldstabilisatie en toevoeging van de nieuwe beeldstabilisatiemodus van de lens (modus 3) (Alleen 'SEL400F28GM').
  • Functiering (lens) toegevoegd aan het menu.
   Opmerking: Voor de SEL400F28GM-lens kan de instelling voor selectie van APS-C-S35/full-frame worden toegewezen aan de functiering, naast de functie Power Focus (Krachtige scherpstelling).
  • [Aperture Drive in AF] (Diafragma-aandrijving in AF) toegevoegd aan het menu.
   *Bij gebruik van de lens 'SEL400F28GM' of 'SEL24F14GM' wordt het geluidsvolume van de diafragma-aandrijving verlaagd als [Silent priority] (Stilteprioriteit) is geselecteerd. Dit is handig in opnameomstandigheden waar camerageluid
   tot een minimum moet worden beperkt. Houd er rekening mee dat automatische scherpstelling mogelijk langzamer werkt als [Silent priority] (Stilteprioriteit) is geselecteerd.
 • Nieuwe functies:
  • [AF track Sens] (AF-volggev.) kan worden toegewezen aan een aanpasbare toets.
  • Bij gebruik in combinatie met de LA-EA3-bevestigingsadapter worden alle scherpstelgebieden ondersteund.
   Opmerking: Opties toegevoegd voor scherpstelgebied: Zone, Expand Flexible Spot (Uitg. flexibele spot) en Lock-on AF (AF met vergrendeling).
   Belichtingsverschuiving is beschikbaar tijdens geluidloos fotograferen als [File Format] (Bestandsindeling) is ingesteld op [RAW] of [RAW & JPEG] (RAW en JPEG) en [RAW File Type] (RAW bestandstype) is ingesteld op [Uncompressed] (Ongecomprimeerd).
 • Andere verbeteringen:
  • Verbetering van de prestaties en de algehele stabiliteit van de camera.
  • Betere weergave van de gradatie van RAW-foto's.
   Opmerking: Imaging Edge-software moet worden bijgewerkt om te profiteren van de verbetering in de RAW-verwerking.
  • Bij fotograferen met een flitser in een omgeving met knipperende lichtbronnen, is de stabiliteit van de belichting verbeterd.
  • Verbetering van het beheer van continu gefotografeerde beelden als groep.
   Raadpleeg de helpgids voor informatie over het gebruik van bijgewerkte functies.
v1.01 (18-4-2018)
 • Lost het probleem op van 'knipperende pixels' aan de onderkant van het beeld tijdens XAVC S 4K-opnamen (PAL 25p) (afhankelijk van de combinatie van camera-instellingen)
 • Lost een probleem op waarbij het aanraakscherm soms niet reageert
 • Verbetert de algehele stabiliteit van de camera

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update van systeemsoftware (firmware) versie 3.01 (Mac) voor ILCE-7M3

Bestandsversie

 • 3.01

Bestandsgrootte

 • 303.4 MB (303.409.627 bytes)

Releasedatum

 • 16-05-2019

Voorbereiding

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Indien de systeemsoftwareversie Ver.3.01 of hoger is, is de update niet nodig.

 1. Selecteer Menu --> Setup subpage [7] (Instellingen, subpagina [7]) --> Version (Versie) op de camera.
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.

  Systeemsoftwareversie

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update compatibel met de volgende versies van Mac:

 • macOS 10.12 – 10.14

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende hardware:

 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 600 MB of meer
 • RAM: 512 MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.

Andere hardware

 • Stroombron voor de camera
  Volledig opgeladen oplaadbare NP-FZ100-batterijen.
  Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveau Batterijvermogen (drie streepjes) of hoger is. U kunt het beste een volledig opgeladen batterij gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u systeemsoftware bijwerkt.
 • Bij uw camera meegeleverde USB-kabel
  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Gebruik volledig opgeladen oplaadbare NP-FZ100-batterijen.
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update, omdat de camera door het plotselinge verlies van het vermogen onbruikbaar kan worden.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • Het bijwerken van de systeemsoftware duurt circa 10 minuten. Voorkom dat uw computer gedurende deze tijd in de slaapstand gaat.
  Als de computer toch in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het hele updateproces opnieuw worden gestart.
 • "About This System Software Updater" (Informatie over deze System Software Updater) in het System Software Updater-menu NIET openen. Hierdoor kan de Updater-software crashen.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.

De updater downloaden:

 1. Klik na het lezen van de disclaimer op de downloadknop.
 2. Het bestand [Update_ILCE7M3V301.dmg] wordt gedownload.
 3. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Stap 1: Start de Updater

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_ILCE7M3V301.dmg]. Sluit de camera nog niet aan.
 3. Update_ILCE7M3V301.dmg is uitgebreid.
 4. Dubbelklik op het pictogram [UpdateSetting Tool] ([Tool voor instellingen update]) UpdateSetting-tool.
 5. Om een kerneluitbreiding te laden, wordt u in een bericht gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.
  Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in

  • Voor gebruikers van macOS 10.13 of 10.14
    Nadat het bericht van het systeem wordt weergegeven, wordt het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) weergegeven.
   • Als het volgende bericht wordt weergegeven voordat 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK].
    Druk op de knop OK
   • Open het tabblad 'General' ('Algemeen') op het scherm 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') en sta het lezen van systeemsoftware van 'Sony Corporation' toe.
    Scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy)
    Opmerking: Het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) wordt niet weergegeven wanneer u al een keer eerder goedkeuring heeft gegeven.
   • Als u wordt gevraagd om macOS opnieuw op te starten nadat u op de knop [Allow] (Toestaan) hebt gedrukt, moet u het systeem opnieuw opstarten en de updateprocedure opnieuw beginnen.
   • Sluit het scherm 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') als het weergegeven blijft.
   • Als het bericht dat samen met het scherm 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') wordt weergegeven, nog steeds wordt weergegeven, sluit u beide met de knop [OK].
    Scherm System Extension Blocked (Systeemextensie geblokkeerd)

  • Voor gebruikers van macOS 10.12 of ouder
    Sluit de camera aan op de computer
   • Er wordt een dialoogvenster voor USB-aansluiting wordt weergegeven.
    Sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer
   • Sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel aan op de pc.Op het lcd-scherm van de camera wordt 'USB Mode' (USB-modus) weergegeven.
   • Klik op [OK].Als de melding wordt weergegeven, sluit deze dan met de knop [OK] .
    Druk op de knop OK
    Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.

 6. De System Software Updater start.
  Systeemsoftware-updater
  Opmerking: Als de systeemsoftware-update niet opstart, dubbelklikt u op [System Software Updater] (Systeemsoftware-update) in de map [Update_ILCE7M3V301] - [Recources] (Bronnen) om de update te starten.

 7. Zet de camera aan.

 8. Volg de instructies in het venster van de System Software Updater. Op de camera: selecteer Menu > Setup subpage [4] (Instellingen, subpagina [4]) > USB Connection (USB-aansluiting), en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd.Indien een andere stand dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).
  Installatie 3 - Massaopslag

 9. Sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. "USB Mode" (USB-modus) verschijnt op het lcd-scherm van de camera.
  Opmerking: Als de computer het apparaat niet kan vinden, wordt het bericht 'Could not find the camera for this update' (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op de computer. Probeer het volgende:
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitpunten.

  Wanneer de camera met de USB-kabel op de computer wordt aangesloten, kan op het computerscherm een melding verschijnen die aanraadt de computer te herstarten.
  Verwijder in dit geval de batterijen uit de camera, herstart de computer en volg de procedures vanaf '2. Start de System Software Updater'.

 10. Klik op [Next] (Volgende). Het huidige versienummer en het bijgewerkte versienummer verschijnen linksonder in het scherm.Nadat u hebt gecontroleerd of de huidige softwareversie 'Ver.3.00 of ouder' is, klikt u op Next (Volgende). Als de huidige systeemsoftwareversie 3.01 of nieuwer is, hoeft u de update niet uit te voeren.In dit geval koppelt u de camera los van de computer en klikt u op Finish (Voltooien). Schakel de camera uit, verwijder de batterijen, plaats de batterijen terug en schakel de camera in.
  De update is vereist
  Huidig en bijgewerkt versienummer

  De update is niet vereist
  De update is niet vereist

 11. De camera wordt automatisch gereset.
  Het onderstaande scherm wordt weergegeven.
  De camera wordt automatisch gereset
  Opmerking: Het laadpictogram wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.

 12. Start de update
  Er wordt automatisch gereset. Daarna verschijnt het volgende scherm en wordt de update gestart. De voortgangsbalk wordt weergegeven tijdens het bijwerken (het proces duurt ongeveer 10 minuten).
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
  Voortgangsbalk voor bijwerken

 13. Voltooi de update
  Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op. Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld en wacht totdat het lcd-scherm weer aangaat.Klik op Finish (Voltooien) wanneer het lcd-scherm aangaat en koppel de USB-kabel los.
  Klik op Finish (Voltooien)
  Opmerking: Soms wordt er een waarschuwing over gegevensherstel weergegeven nadat er opnieuw is opgestart. Dit is normaal. Wacht totdat deze waarschuwing verdwijnt.
  Gegevens worden hersteld. Even geduld...

Stap 2: Controleer of de systeemsoftwareversie van uw apparaat Ver.3.01 is.

 1. Selecteer op de camera Menu > Setup subpage [7] (Instellingen, subpagina [7]) > Version (Versie)
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.
  Systeemsoftwareversie is bijgewerkt

Vragen en antwoorden

De update kan niet worden voltooid en de camera

Volg deze stappen als de monitor meer dan 15 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.