Artikel-ID : 00170396 / Laatst gewijzigd : 09-08-2017Afdrukken

De functie Power Save Start Time (Starttijd energiebesparing) werkt niet en de camera blijft aan, zelfs nadat de ingestelde tijd is verstreken

  Power Save (Energiebesparing) werkt niet.

  De energiebesparingsstand van de camera werkt niet onder de volgende omstandigheden:

  • Als Remote Ctrl (Afstandsbediening) geactiveerd is, functioneert de energiebesparingsstand niet. Volg de onderstaande stappen om de functie Remote Ctrl (Afstandsbediening) uit te schakelen.

   OPMERKING: In de volgende stappen wordt een voorbeeld gegeven van de bediening. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding van de camera.

   1. Druk op de camera op de knop MENU.
   2. Selecteer Setup (Instellen).
   3. Selecteer Remote Ctrl (Afstandsbediening).
   4. Selecteer Uit.
   .
  • Als de functie FINDER/MONITOR (Zoeker/monitor) is ingesteld op Auto, moet u ervoor zorgen dat niets de sensor op de zoeker kan blokkeren. Als de sensor op de zoeker iets in de buurt detecteert, reageert de camera daarop en wordt dan mogelijk niet uitgeschakeld. 

  • Wanneer Ctrl w/ Smartphone (Bedienen via smartphone) is ingesteld op On (Aan), wordt de starttijd verlengd met 1 minuut om de camera voldoende tijd te geven om verbinding te maken met een mobiel apparaat, zelfs als de Power Save Start Time (Starttijd energiebesparing) is ingesteld op minder dan 1 minuut.
  • De camera is verbonden met PlayMemories Mobile.
  • Er wordt stroom geleverd via de USB-aansluiting.
  • Er wordt een film uitgevoerd via de HDMI-aansluiting.
  • De functie Smile Shutter is actief.
  • De camera staat in de stand-bymodus voor foto's maken met HFR (hoge framesnelheid).
  • Er wordt een basiskleur wit vastgelegd voor witbalans in de modus Custom Setup (Aangepaste installatie).
  • Er is een actieve verbinding met een pc op afstand.
  • Er is een actieve Eye-Fi-verbinding.

  OPMERKING: Afhankelijk van het model van het apparaat zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.