Artikel-ID : 00227466 / Laatst gewijzigd : 02-11-2022Afdrukken

Hoe klein moet de afstand tussen de afstandsbediening RMT-P1BT en de camera zijn om deze met elkaar te verbinden?

    De communicatieafstand tussen de afstandsbediening en de camera is ongeveer vijf meter.

    • Voor de draadloze communicatie wordt Bluetooth gebruikt.
    • De communicatieafstand is slechts een schatting en kan variëren, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.