Voorzorgsmaatregelen bij het bijwerken van versie 1.01 of lager

  • Bij het bijwerken van versie 1.01 of eerder, moet u bijwerken naar versie 1.05 voordat u verdergaat met bijwerken naar versie 1.11. Voer een update naar versie 1.11 alleen uit nadat u hebt bijgewerkt naar versie 1.05. Als u probeert bij te werken naar versie 1.11 zonder eerst bij te werken naar versie 1.05, treedt er een fout op en kunt u de update niet uitvoeren.
  • Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren.
    Opmerking: Als het instellingenscherm Date/Time (Datum/tijd) wordt weergegeven wanneer u de camera inschakelt, moet u de datum en tijd correct instellen.
    1. Selecteer op de camera Menu.
    2. Selecteer Setup (Installatie) → Setup Option (Installatie-optie) → Version (Versie).

Als dit al versie 1.05 of hoger is, moet u bijwerken naar de nieuwste versie van de systeemsoftware.

Versie1.05 (voor versie 1.01 of lager)

nieuwste update (voor versie 1.05 of hoger)