Artikel-ID : 00108801 / Laatst gewijzigd : 27-12-2023Afdrukken

Wat is het verschil tussen Reset Default (Standaard resetten) en Factory Reset (Fabrieksinstellingen resetten)?

  OPMERKING: De functies die kunnen worden geselecteerd, zijn afhankelijk van de camera

  • Functies Reset Default (Standaardinstellingen herstellen) / Camera Settings Reset (Camera-instellingen herstellen)

   Alleen de opname-instellingen van de camera worden teruggezet naar de standaardinstellingen

  • Functie Initialize (Initialiseren)

   Herstelt dezelfde instellingen als de functies Reset Default (Standaardinstellingen herstellen) / Camera Settings Reset (Camera-instellingen herstellen), naast overige functies zoals Date/Time Setup (Datum/tijd instellen) en Wi-Fi Settings (Wi-Fi-instellingen). Daarnaast verwijdert de functie Initialize (Initialiseren) ook informatie die in de camera is opgeslagen, zoals geregistreerde gezichten, geregistreerde AF-microaanpassingen, bestandsnummers en gedownloade toepassingen.

  • Functie Factory Reset (Fabrieksinstellingen herstellen)

   Herstelt dezelfde instellingen als de functie Initialize (Initialiseren), naast AF Micro Adj (AF-microregeling).

  OPMERKINGEN:

  • Zet de camera niet uit terwijl u deze reset.
  • De camera kan gedurende circa 10 seconden nadat een reset uitgevoerd, een leeg scherm tonen. Dat is normaal en is geen storing van de camera zelf.