Artikel-ID : 00107026 / Laatst gewijzigd : 06-07-2017Afdrukken

De camera wordt niet ingeschakeld.

  Ga als volgt te werk om problemen op te lossen als de camera niet kan worden ingeschakeld.

  OPMERKING: Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de bedieningsinstructies van het product.

  1. Zorg ervoor dat de batterij die u gebruikt, is opgeladen. Probeer indien nodig de batterij opnieuw op te laden.

   BELANGRIJK:

   • Het oplaadlampje kan gaan knipperen als de batterij gedurende lange tijd niet is opgeladen of wanneer deze nieuw uit de doos komt. Verwijder in dat geval tijdelijk de batterij en probeer deze vervolgens opnieuw op te laden.

   • Als het oplaadlampje niet gaat branden of niet knippert tijdens het opladen, controleert u of de metalen contacten vrij zijn van vreemd materiaal dat het opladen kan verhinderen. Gebruik een droge doek om eventueel stof of ander materiaal van de aansluitpunten van de batterij te vegen.

   OPMERKING: Batterijen worden sneller ontladen wanneer ze worden gebruikt in koude weersomstandigheden. Camera's zijn ontworpen voor gebruik bij temperaturen tussen 0 - 40°C en werken mogelijk niet buiten dit temperatuurbereik.

   • Wanneer u de camera in een koude omgeving gebruikt, kan condensatie optreden wanneer de camera in een warmere omgeving komt. Dit kan verhinderen dat de camera normaal werkt. Als u de camera in de kou hebt gebruikt, dient u deze enkele uren op kamertemperatuur te laten liggen tot de condensatie is verdwenen.

  2. Zorg ervoor dat de batterij goed in de camera is geplaatst.
  3. Probeer de camera aan te zetten.
  4. Als het probleem niet wordt opgelost en u de optionele netspanningsadapter hebt, probeer u deze aan te sluiten op de camera en een werkend stopcontact.
  5. Probeer de camera aan te zetten.
  6. Probeer een klein busje met spuitlucht te gebruiken om de batterijaansluitpunten schoon te blazen als het probleem niet is opgelost.

  BELANGRIJK:

  • Als het bericht "Error: Camera Error" (Fout: camerafout) op het scherm wordt weergegeven, heeft de camera mogelijk een storing en moet de camera misschien worden gerepareerd.

  • Als uw camera na een software-update niet inschakelt, probeert u de software-update nogmaals uit te voeren. Mogelijk is er tijdens het bijwerken een systeemfout opgetreden.
   OPMERKING: Raadpleeg de downloadsite van de software van de camera.

  • Als u Mac OS X versie 10.10 of later gebruikt, voert u "Driver Loader" uit, een toepassing die software voorbereidt op updates, voordat u de software bijwerkt.

  Als het probleem nog niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.
  Neem contact met ons op voor meer hulp.