Artikel-ID : 00108577 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Waarom zie ik verticale en horizontale lijnen op het lcd-scherm?

Op het lcd-scherm worden verticale en horizontale lijnen weergegeven.

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Als het lcd-scherm in geen enkele stand een juiste weergave geeft, is het scherm mogelijk beschadigd of kan er sprake zijn van een elektrische storing. Uw camera moet misschien worden gerepareerd.

Afbeelding 

Als u denkt dat dit het geval is, neemt u contact met ons op zodat we u verder kunnen helpen.