Artikel-ID : 00171888 / Laatst gewijzigd : 21-06-2018

Er komt geen geluid uit de thuisbioscoopsysteem terwijl het is aangesloten op de BRAVIA-TV

  Voer de volgende vier stappen uit en controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

  1. Start het thuisbioscoopsysteem opnieuw op.
   Schakel het thuisbioscoopsysteem uit, schakel het weer in en controleer of het probleem is opgelost.
  2. Sluit een HDMI-kabel aan en koppel deze los van de BRAVIA-TV en Soundbar.
   Controleer of de poorten met het label ARC op elkaar zijn aangesloten met een HDMI-kabel. De HDMI-poorten zijn voorzien van het label ARC op zowel de BRAVIA-TV als het thuisbioscoopsysteem.
  3. Schakel de BRAVIA-TV en Soundbar uit en weer in (reset).

   BELANGRIJK: Lees vóór het uit- en inschakelen (resetten) eerst de volgende instructies. Als u de externe vaste schijf (HDD) met USB-aansluiting op de BRAVIA-TV hebt aangesloten, moet u vóór het resetten eerst de USB-kabel loskoppelen. Koppel de kabel niet los zolang het toegangslampje van de USB-HDD knippert.

   Na het uitschakelen van het thuisbioscoopsysteem start u de BRAVIA-TV opnieuw via een van de twee onderstaande methoden.

   Een Android TV opnieuw starten (resetten)
   Een power-reset uitvoeren op een televisie van Sony.

  4. Controleer of de systeemsoftware van de BRAVIA-TV is bijgewerkt naar de nieuwste versie.

   Hoe werk ik firmware/software bij voor mijn Android TV

  OPMERKING: Raadpleeg de handleiding van de BRAVIA-TV voor meer informatie.