Artikel-ID : 00162563 / Laatst gewijzigd : 02-02-2017

Error: De melding 'Right to view this content has expired' (Het recht om deze inhoud te bekijken is vervallen) verschijnt als ik de Netflix®-functie voor video-on-demand wil gebruiken

     Deze fout duidt erop dat er een gegevensbeschadigingsfout is opgetreden. Om dit probleem op te lossen en de Netflix-functie te blijven gebruiken reset u de tv .