Artikel-ID : 00140770 / Laatst gewijzigd : 01-02-2016

Er verschijnt een foutcode wanneer ik de Netflix-videodienst probeer te starten.

    Foutcodenummers zoals 60, 102, 200, 300 en 600 geven aan dat de Netflix-videodienst momenteel niet beschikbaar is. Probeer in dat geval de Netflix-videodienst later te openen.

    Indien deze fouten zich blijven voordoen, gaat u naar het Helpcentrum van Netflix voor meer hulp bij het verbinding maken met de Netflix-dienst.