Artikel-ID : 00162432 / Laatst gewijzigd : 04-12-2020

Error: 301 verschijnt wanneer ik toegang probeer te krijgen tot het Netflix-kanaal

    Deze fout verschijnt wanneer u toegang probeert te krijgen tot het Netflix-kanaal zonder dat u zich hebt geregistreerd of zonder dat u het internetvideoapparaat hebt geactiveerd. Om deze fout te vermijden, dient u ervoor te zorgen dat het internetvideoapparaat correct is ingesteld om het Netflix-kanaal te bekijken .