Artikel-ID : 00141394 / Laatst gewijzigd : 22-02-2016

Het bericht [Error: 100] verschijnt wanneer ik de Netflix-videodienst probeer te starten

    Om dit probleem te verhelpen, kunt u proberen om uw internetvideoapparaat te resetten. Dit doet u door het netsnoer uit het stopcontact te halen en na enkele ogenblikken weer in het stopcontact te steken.