Artikel-ID : 00165641 / Laatst gewijzigd : 31-07-2018

Wat is WPS (drukknop) en hoe gebruikt u deze om een tv, Blu-ray Disc-speler of een ander voor internet geschikt apparaat draadloos met een netwerk te verbinden? (Wi-Fi)

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Routers zijn vaak voorzien van de functie WPS (Wi-Fi Protected Setup). Deze functie is bedoeld om de procedure van het verbinden met een beveiligd draadloos netwerk vanaf een computer of een ander apparaat te vergemakkelijken.
OPMERKING: Sommige fabrikanten gebruiken de volgende termen in plaats van WPS (Push Button) (WPS (drukknop)) om deze functie aan te duiden.

 • Wi-Fi Simple Config
 • Push 'n' Connect
 • PBC
 • QSS (Quick Secure Setup)

Controleer of de router en het voor internet geschikte apparaat de functie WPS ondersteunen:

 1. Kijk of uw modem of router een WPS-knop heeft:
  Voorbeelden van WPS-drukknoppen
 2. Ga naar het menu Network (Netwerk) van uw voor internet geschikte apparaat om te zien of de WPS-optie aanwezig is. 
  WPS-keuze

Voer de volgende stappen uit om een verbinding door middel van WPS (drukknop) in te stellen:

 1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Selecteer Netwerk.
 4. Selecteer Instellen netwerk of Netwerkverbinding instellen.
 5. Selecteer Draadloos, Draadloos LAN of Wi-Fi.
 6. Selecteer WPS (drukknop).
 7. Selecteer Start zodat de tv naar de WPS-verbinding gaat zoeken.
  Zoeken naar de verbinding
 8. Druk op de WPS-knop op de router om een verbinding tot stand te brengen. Afhankelijk van de router en de thuisconfiguratie, kan het enkele minuten duren voordat de verbinding is gemaakt.
  OPMERKINGEN: Meestal wordt met een knipperend lampje op de router aangegeven dat de verbinding tot stand is gebracht.
 9. Zodra de verbinding is gemaakt, selecteert u OK.
  WPS geslaagd

WPS-drukknopmethode voor Android TV's

 1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Selecteer in de categorie Netwerk & Toebehoren de optie Netwerk.
 4. Selecteer in de categorie Netwerk de optie Instellen netwerk.
 5. Selecteer in Instellen netwerk de optie Beginner of Expert.
  • Snelinstelling
   1. In het scherm Selecteer hoe u verbinding met het netwerk wilt maken selecteert u Wi-Fi.
   2. In het scherm Selecteer een verbindingsmethode voor uw draadloze router selecteert u Verbinden via WPS-knop.

    Verbinden via WPS-knop

   3. Druk op de WPS-knop op de draadloze router.

    OPMERKING: Het zoeken naar de netwerkrouter wordt afgebroken als u niet binnen 2 minuten op de WPS-knop van de router drukt.

  • Expert-instelling
   1. In het scherm Device Network (Apparaatnetwerk) selecteert u Wi-Fi.
   2. In het scherm Network Wi-Fi (Netwerk-Wi-Fi) selecteert u Connect via WPS (Verbinden via WPS).

    Verbinden via WPS bij Expert-instelling

   3. Druk op de WPS-knop op de router.

    Zoeken naar WPS-router

  Als de WPS-verbinding mislukt, probeert u het volgende:

  • Controleer of de WPS-functie van de router is ingeschakeld.
  • Zet de router dichter bij het apparaat.

  Neem contact op met de fabrikant van de router of uw internetprovider voor meer hulp.