Over deze download

Wij raden u aan via het internet te updaten, indien mogelijk. Anders kunt u deze methode gebruiken. U downloadt de update naar uw computer, brandt ze op een lege schijf en plaats deze in uw Blu-ray-speler.

Wij raden de volgende besturingssystemen aan: Windows® Vista®, Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8 of Windows® 8.1.

Hoe zorgt u dat de update vlot verloopt

Updaten is meestal erg eenvoudig. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw Blu-ray-speler te voorkomen.
 • Schakel de Blu-ray-speler niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update.
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies.

Download het updatebestand naar uw computer:

 1. Lees en ga akkoord met de algemene voorwaarden
 2. Download het bestand UPDATA_M04R789.ZIP naar uw computer - onthoud in welke map u het bestand opslaat.
 3. Vind het bestand op uw computer, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Eigenschappen. Controleer of de grootte van het bestand 36.7 MB (38,488,177 bytes) is.

  Bestandseigenschappen

De disc maken:

 1. Pak het bestand uit op uw computer. De uitgepakte bestanden heten MSB04-FW.BIN en MSB04-FW.ID
 2. Schrijf de bestanden MSB04-FW.BIN en MSB04-FW.ID naar een lege, herschrijfbare cd. Gebruikt u software voor het branden van cd's? Selecteer de UDF-indeling (Universal Disc Format).
  Het gebruik van de ISO9660-indeling kan een verkeerde updatedisc opleveren.

De update naar uw speler overbrengen

Stel de apparatuur op en breng de update vervolgens over naar uw speler.

Stel de apparatuur op:

 1. Schakel uw televisie in en zorg ervoor dat hij is afgestemd op het kanaal waarop uw Blu-ray-speler is aangesloten. (Dus als de speler aangesloten is op het HDMI 2-kanaal, kiest u HDMI 2 als ingang.)
 2. Schakel de Blu-ray-speler in.
 3. Plaats de disc in de speler en sluit de disclade.

De update overbrengen:

 1. Na het laden van de disc verschijnt de vraagPerform version update? (Versie updaten?) op het televisiescherm.
 2. Selecteer met de afstandsbediening OK en druk vervolgens op de knop ENTER.
 3. De update start.
 4. Tijdens de update ziet u het bericht 'VUP*/9' op het display aan de voorzijde van de speler. De * wordt een 0 en gaat tot 9 tijdens het updateproces.
 5. Wanneer de speler automatisch wordt uitgeschakeld, is de update voltooid. Gebruik de speler niet of schakel hem niet uit tot de update voltooid is.
 6. Verwijder de update-disc uit de speler en schakel de speler in.
 7. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer M04.R.789, is, is de update van de firmware geslaagd.

Probleemoplossing

Wat moet u doen als u problemen hebt met het updaten van de firmware van uw Blu-ray-speler met uw pc en een disc.

 • 'SYS ERR' of 'VUP NG' wordt weergegeven op het display van het voorpaneel van de speler.
  1. Druk op de aan-uitknop van de speler en houd deze gedurende enkele seconden ingedrukt totdat de speler wordt uitgeschakeld.
  2. Druk nogmaals op de aan-uitknop. De updateprocedure wordt hervat.
  3. Werkt het nog steeds niet?
   • Verwijder de schijf uit de speler.
   • Verwijder de updatebestanden van uw computer.
   • Voer de updateprocedure via schijf opnieuw uit.
  4. Werkt het nog steeds niet? Neem contact op met de klantondersteuning van Sony

 • Het bericht 'VUP' wordt niet weergegeven op het display van het voorpaneel na het plaatsen van de updateschijf.
  1. Verwijder de schijf uit de speler.
  2. Verwijder de updatebestanden van uw computer.
  3. Voer de updateprocedure via schijf opnieuw uit.

 • De updatedisc wordt niet uitgeworpen.
  Volg deze stappen:
  1. Schakel de speler uit en maak het netsnoer los.
  2. Steek de stekker weer in het stopcontact en druk tegelijkertijd op de knop Open/Close op de speler - niet op de afstandsbediening.
  3. Houd de knop Open/Close op de speler ingedrukt tot de disclade opengaat.
  4. Verwijder de disc.

 • Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld
  Schakel de speler opnieuw in, met de updatedisc in de lade. Het updateproces wordt automatisch opnieuw opgestart.

 • Het bestand UPDATA_M04R789.ZIP dat ik van de updatewebsite heb gedownload kan niet uitgepakt worden.
  Was de download geslaagd? Verwijder het bestand en download het opnieuw.

 • De update is na meer dan 30 minuten nog niet voltooid
  1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug.
  2. Schakel de Blu-ray-speler in.
  3. Voer de updateprocedure met de disc opnieuw uit.
   Werkt het nog steeds niet? Neem contact op met de klantenservice van Sony