Artikel-ID : 00165240 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019Afdrukken

Er verschijnt een foutbericht waarin staat dat de browser wordt niet ondersteund of dat de inhoud het best bekeken kan worden in of geoptimaliseerd is voor de browser Google Chrome

  Soortgelijke foutberichten zijn gemeld over internettoepassingen in het menu Spotlight als de User Agent-modus is ingesteld op Gebruiker.

  De foutberichten zijn gemeld bij de volgende vooraf geïnstalleerde internettoepassingen:

  • HBO GO
  • O'REILLY TV
  • The Onion
  • The New York Times

  Om dit probleem op te lossen, volgt u de stappen hieronder om de User Agent-modus op Default (Standaard) in te stellen.

  1. Ga naar de startpagina van de browser Google Chrome.
  2. Druk op het toetsenblok van de afstandsbediening op de MENU-knop.                                                                                                                                          Afbeelding
  3. Druk op de pijltoets omlaag om Settings (Instellingen) te selecteren.
  4. Druk op de knop ENTER.
  5. Druk op de pijltoets omlaag om Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) te selecteren.
  6. Druk op de knop ENTER.
  7. Gebruik de Optical Finger Sensor (OFS) (Optische vingersensor) om Under de Hood (Extra instellingen) aan te wijzen en selecteren.
  8. Gebruik onder User Agent de OFS om Default (Standaard) te selecteren.
  9. Druk twee keer op de BACK-knop (zie de afbeelding hierboven) om het instellingsscherm voor de modus af te sluiten.

  De eerder vermelde internettoepassingen zijn nu toegankelijk.