Artikel-ID : 00165220 / Laatst gewijzigd : 21-06-2021

Een handmatig of statisch IP-adres (Internet Protocol) toewijzen aan de internet-tv

   Volg de stappen voor het verbindingstype dat u hebt (Ethernet of Wi-Fi).

  Wi-Fi:

  1. Ga naar All Apps (Alle apps).
  2. Selecteer Instellingen.
  3. In het menu Instellingen kiest u Netwerk.
  4. Gebruik de pijltoetsen op het toetsenblok van de afstandsbediening om Wi-Fi te selecteren en druk op ENTER.
  5. Druk nogmaals op ENTER om de instelling Wi-Fi uit te schakelen.
  6. Druk een derde keer op ENTER om de instelling Wi-Fi weer in te schakelen.
  7. Geef uw internet-tv-toestel even de tijd om uw netwerk te zoeken. Zodra uw netwerk op het scherm wordt weergegeven, drukt u op de pijltoets omlaag om de naam van uw netwerk te selecteren.
  8. Druk op de pijltoets omlaag om IP settings (IP-instellingen) te selecteren en druk vervolgens op ENTER
   Afbeelding
  9. Druk op het scherm IP settings (IP-instellingen) op de pijltoets om Static (Statisch) te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
   Afbeelding
  10. Blader omlaag met de pijltoets en bekijk de IP-velden.
  11. Voer de juiste informatie in ALLE velden in. Elk veld moet worden ingevuld.
  12. Wanneer u alle informatie in alle velden hebt ingevuld, gebruikt u de pijltoets om Verbinden te selecteren en drukt u vervolgens op ENTER.

   BELANGRIJK:De velden bevatten grijze getallen die alleen als voorbeeld dienen. Pas wanneer u de getallen zelf hebt ingevoerd, zijn uw getallen van kracht. Voer in alle velden de juiste getallen in met behulp van het toetsenblok. De getallen worden wit nadat ze handmatig zijn ingevoerd.

  Ethernet:

  1. Ga naar All Apps (Alle apps).
  2. Selecteer Instellingen.
  3. In het menu Instellingen kiest u Netwerk.
  4. Gebruik de pijltoetsen op het toetsenblok van de afstandsbediening om Ethernet te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
  5. Druk op de pijltoets omlaag om IP settings (IP-instellingen) te selecteren en druk vervolgens op ENTER
   Afbeelding 
  6. Druk op het scherm IP settings (IP-instellingen) op de pijltoets om Static (Statisch) te selecteren en druk vervolgens op ENTER
   Afbeelding 
  7. Vul op het scherm Ethernet de juiste informatie in ALLE velden in. Elk veld moet worden ingevuld.
  8. Nadat u de juiste informatie in de velden hebt ingevoerd, gebruikt u de pijltoets om Bevestigen te selecteren en vervolgens drukt u op ENTER.

   BELANGRIJK: De velden bevatten grijze getallen die alleen als voorbeeld dienen. Pas wanneer u de getallen zelf hebt ingevoerd, zijn uw getallen van kracht. Voer in alle velden de juiste getallen in met behulp van het toetsenblok. De getallen worden wit nadat ze handmatig zijn ingevoerd.