Artikel-ID : 00164851 / Laatst gewijzigd : 16-02-2023Afdrukken

Een of meer internetvideostations ontbreken

  OPMERKING: Als modelspecifieke informatie is vereist om een van de stappen in deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing bij het product.

  Ordening van internetzenders, apps of beschikbare stations die worden aangetroffen op een internetvideoapparaat (zoals Netflix-video, YouTube-video of Slacker-radioservice) kunnen willekeurig worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Om echter te voorkomen dat zich eventueel problemen voordoen waarbij de beschikbare zenders worden overgeslagen, zorgt u ervoor dat de nieuwste update van de software (firmware) is gedownload.

  Als de internetinstellingen zijn gewijzigd, kan dit een andere reden zijn waarom een internetvideo-app is verdwenen of is verwijderd uit het menu van het internetvideoapparaat. De internetinstelling kan om de volgende redenen zijn gewijzigd:

  • Het internetvideoapparaat wordt gebruikt in een ander land of andere regio. De internetvideo-apps zijn regionaal en werken mogelijk niet in andere landen of regio's.
  • De netwerkinstellingen, zoals het IP (Internet Protocol) is gewijzigd door de internetprovider. In dit geval is het misschien nodig om de netwerkapparatuur te resetten en het netwerk opnieuw in te stellen via het menu van het internetvideoapparaat.
  • De internetprovider is vervangen of gewijzigd. Zelfs als de netwerkhardware hetzelfde blijft, kan het nodig zijn om de netwerkapparatuur te resetten en het netwerk opnieuw in te stellen via het menu van het internetvideoapparaat.

  Gebruik de volgende extra probleemoplossingsstappen als internetvideostations of -apps die behoren te verschijnen nog steeds niet worden weergegeven:

  BELANGRIJK:

  1. Voer de software-update  uit om de laatste software te installeren.

   OPMERKING: Als de nieuwste software al is geïnstalleerd, verschijnt No updates available (Geen updates beschikbaar) of The most current update is being used (U gebruikt al de nieuwste update).

  2. Voer vanuit het menu van het internetvideoapparaat de optie Refresh Internet Content (Internetinhoud vernieuwen) uit.

   OPMERKING
   :
   • Deze stap is niet vereist op een Android-tv.
   • Volg voor Blu-ray deze extra stappen om Refresh Internet Content (Internetinhoud vernieuwen) te selecteren:
    1. Selecteer Installatie.
    2. Selecteer Resetting (Resetten).
    3. Selecteer Initialise Personal Information (Persoonlijke gegevens initialiseren).
    4. Selecteer OK.
  3. Reset de modem en router.
  4. Voer de procedure Internetinhoud vernieuwen nogmaals uit.
   OPMERKING: Deze stap is niet vereist op een Android TV van Sony.
  5. Herstel de originele fabrieksinstellingen van het internetvideoapparaat.

  OPMERKINGEN: