Van toepassing op model

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Voegt de volgende verbeteringen toe aan het C3-portaal van de cloudservice-interface:
  • Ondersteuning voor eenvoudige verbinding met behulp van een daarvoor bestemde mobiele toepassing
  • Ondersteuning voor het beheer van 3D LUT en Alle bestanden
  • Een automatische uploadfunctie voor originele bestanden
  • Een automatische uploadfunctie voor een proxybestand tijdens het opnemen in stukken
 • Voegt ondersteuning toe voor de instructies voor het overbrengen van oorspronkelijke bestanden in de Content Browser Mobile-app
 • Voegt ondersteuning toe voor digitale uitgangen van de ECM-B1M- en ECM-B10-microfoons
 • Voegt ondersteuning toe voor het leveren van stroom aan smartphones die compatibel zijn met USB Power Delivery (stroomvoorziening via USB) tijdens USB-tethering
 • Verbetert het gebruiksgemak en de operationele stabiliteit

Opmerking: Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie over alle bijgewerkte functies.

Eerdere voordelen en verbeteringen

Bekijk vorige voordelen en verbeteringen

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update_ILMEFX6V300.exe

Bestandsversie

 • 3.00

Bestandsgrootte

 • 546 MB (573 032 760 bytes)

Releasedatum

 • 28-07-2022

Voorbereiding

De firmware van uw Sony-camera bijwerken

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Als de huidige versie van de systeemsoftware V2.00 of ouder is, is de update vereist.

Opmerking: Als het instellingenscherm Date/Time (Datum/tijd) wordt weergegeven wanneer u de camera inschakelt, moet u de datum en tijd correct instellen.

 1. Selecteer MenuMaintenance (Onderhoud) → Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt weergegeven.
  Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende versies van Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Computerhardware

Voor deze update van de systeemsoftware is de volgende hardware nodig:

 • Een pc met Intel of AMD (pc's met ARM worden niet ondersteund)
 • Ruimte op de vaste schijf: 600 MB of meer
 • RAM: 600 MB of meer

Andere hardware

 • Stroombron voor de camera
  • Netadapter
 • USB-kabel die bij de camera is meegeleverd
  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Sluit alle andere software voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Sluit altijd een meegeleverde netadapter aan wanneer u een upgrade uitvoert. Als er tegelijkertijd batterijen worden aangesloten, gaat de upgrade verder als de netadapter wordt losgekoppeld.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • De update van de systeemsoftware duurt ongeveer 15 minuten. Zorg ervoor dat uw computer gedurende deze tijd niet in de slaapstand gaat.
  Opmerking: Als de computer toch in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het hele updateproces opnieuw worden gestart.
 • Open niet About This System Software Updater (Informatie over dit updateprogramma voor de systeemsoftware) in het menu System Software Updater (Updateprogramma voor de systeemsoftware). Hierdoor kan de software crashen.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.
 • Sluit de camera nog niet aan op de computer.
 • Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.

Het updateprogramma downloaden:

 1. Klik op de bovenstaande knop Download (Downloaden).
 2. Klik na het lezen van de disclaimer op Download (Downloaden).
 3. Het bestand Update_ILMEFX6V300.exe wordt gedownload.
  Opmerking: Bestandsgrootte: 546 MB (573 032 760 bytes)
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).
  Opmerking: Als de standaardinstellingen van Microsoft Edge actief zijn, wordt het updatebestand opgeslagen in de map Downloads. Klik in het startscherm op de tegel Bureaublad en zoek met Verkenner het gedownloade bestand in de map Downloads.

Stap 1: Het updateprogramma starten

 1. Sluit alle programma's die momenteel op uw computer worden uitgevoerd.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand Update_ILMEFX6V300.exe. Sluit de camera nog niet aan op de computer.
 3. De DeviceLogUploadTool wordt gestart.
 4. Schakel de camera in en sluit deze aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel en selecteer Execute (Uitvoeren). Wanneer u dit doet verschijnt USB Mode (USB-modus) op het lcd-scherm van de camera.
 5. Klik op Next (Volgende).
  Opmerking: Als de computer het apparaat niet kan vinden, wordt het bericht Could not find the camera for this update (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op het computerscherm. Probeer het volgende:
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-aansluitingen heeft, probeert u het met de andere aansluitingen.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 6. Het privacybeleid wordt weergegeven. Lees het zorgvuldig door, selecteer het vakje en klik op Next (Volgende).

  Als de gegevens van de camera worden verzameld, wordt het volgende scherm weergegeven. Klik op Next (Volgende).
  Opmerking: Dit scherm wordt niet weergegeven als u Disagree (Niet akkoord) selecteert.

  Afbeelding die aangeeft dat de gebruiksgegevens van de camera zijn verzameld
 7. Het System Software Updater (Updateprogramma voor de systeemsoftware) start.
 8. Klik op Next (Volgende). Het huidige versienummer en het bijgewerkte versienummer verschijnen linksonder in het scherm.
  • De update is vereist
   Afbeelding die de huidige versie van de systeemsoftware weergeeft op het updateprogramma voor de systeemsoftware
  • De update is niet vereist
   Afbeelding die de nieuwste softwareversie weergeeft op het updateprogramma voor de systeemsoftware
 9. De camera wordt automatisch gereset.
 10. Start de update. Na het automatisch resetten begint de update en verschijnt er een voortgangsbalk. De update duurt ongeveer 15 minuten.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.

 11. Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op. Wanneer het lcd-scherm opnieuw wordt weergegeven, drukt u op Finish (Voltooien) en koppelt u de USB-kabel los.
  Opmerking: Soms wordt er een waarschuwing over gegevensherstel weergegeven nadat er opnieuw is opgestart. Dit is normaal. Wacht totdat deze waarschuwing verdwijnt.

Stap 2: Controleer de systeemsoftwareversie van uw apparaat

 1. Selecteer op de camera MenuMaintenance (Onderhoud) → Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt weergegeven.
  Afbeelding die de bijgewerkte softwareversie weergeeft

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Volg deze stappen wanneer de monitor meer dan 15 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.