Artikel-ID : 00084516 / Laatst gewijzigd : 19-05-2017Afdrukken

Huidig IP-adres en andere configuratiegegevens van de computer achterhalen.

    De procedure voor het verkrijgen van informatie over de huidige IP-configuratie (IP-adres, netmasker, standaardgateway, primaire DNS enzovoort) varieert, afhankelijk van het besturingssysteem dat op de computer is geïnstalleerd. Volg de onderstaande koppeling van het juiste besturingssysteem voor de huidige IP-configuratie van uw computer.