Artikel-ID : S700024363 / Laatst gewijzigd : 30-10-2012Afdrukken

Windows 8 - Een taal configureren

  Een taal configureren


  Het Windows 8-besturingssysteem ondersteunt 109 verschillende talen. De eindgebruiker kan zijn gewenste taal instellen door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Start het emoticon Search (Zoeken) door te drukken op de Windows-toets + C
  2. Selecteer Search (Zoeken)
  3. Selecteer Control Panel (Configuratiescherm)
  4. Selecteer “Add a language” (Een taal toevoegen)
  5. Selecteer “Add a language” (Een taal toevoegen)
  6. Selecteer de gewenste taal
  7. Selecteer “Opties”
  8. Selecteer “Download and install language pack” (Taakpakket downloaden en installeren)
   De download van het taalpakket zal beginnen
  9. Selecteer “Primary language” (Hoofdtaal)