Artikel-ID : 00164269 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019Afdrukken

Hoe installeer ik meegeleverde toepassingen en originele besturingsprogramma's opnieuw met behulp van versie 6 van de VAIO Care-software?

  Als u de oorspronkelijke software of besturingsprogramma's om een of andere reden opnieuw moet installeren, zoals voor het oplossen van problemen of omdat de software was verwijderd, volgt u de onderstaande procedure:

  BELANGRIJK: Nadat u originele besturingsprogramma's opnieuw hebt geïnstalleerd, controleert u online of er updates van besturingsprogramma's zijn.

  1. Sluit alle geopende programma's.
  2. Onderbreek de stroomtoevoer niet tijdens de installatie.
  3. Klik eerst op de knop Start en vervolgens op Alle programma's.
  4. Klik in het menu Alle programma's op de map VAIO Care en vervolgens op VAIO Care.

   OPMERKING: Als u om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd of als een Gebruikersaccountbeheer-aanwijzing wordt weergegeven, typt u het desbetreffende wachtwoord of klikt u op Ja.

  5. Klik in het venster VAIO Care, in het linkerdeelvenster, op Recovery & restore (Herstellen en terugzetten).                            Afbeelding
  6. Klik onder Recovery & Restore (Herstellen en terugzetten) op Recovery (Herstellen).                                                                Afbeelding
  7. Klik in het venster Recovery (Herstellen), op Reinstall Applications and Drivers (Toepassingen en stuurprogramma's opnieuw installeren).                              Afbeelding
  8. Klik in het venster Reinstall Applications and Drivers (Toepassingen en stuurprogramma's opnieuw installeren) op de knop Next (Volgende).
  9. Klik in het venster Select applications and drivers to install (Te installeren toepassingen en stuurprogramma's selecteren) op de selectievakjes van de toepassingen en stuurprogramma's die u opnieuw wilt installeren. Klik vervolgens op de knop Next (Volgende). Afbeelding
  10. Klik in het venster Start Reinstallation (Herinstallatie starten) op de knop Start.
  11. Volg instructies op het scherm om de installatie te voltooien voor alle toepassingen en stuurprogramma's die u hebt geselecteerd.
  12. Klik in het venster Reinstallation completed (Herinstallatie voltooid) op de knop Restart Now (Nu opnieuw starten).
  13. Klik in het venster VAIO Care op OK.

  OPMERKING: Nadat de computer opnieuw is gestart, is de installatie voltooid.