Artikel-ID : 00170529 / Laatst gewijzigd : 03-05-2023Afdrukken

UPDATE: Belangrijke kennisgeving voor VGP-BPS26-batterijen in VAIO-pc's — 28 april 2023

  28 april 2023
  Sony Corporation

  Geachte Sony VAIO-klant,

  Met deze update van ons onderstaande bericht laten we weten dat het programma voor gratis vervanging van VGP-BPS26-batterijen, die meer dan 7 jaar in bepaalde VAIO-computermodellen zijn gebruikt, nu is beëindigd. Sony kan geen vervangende batterijen meer leveren voor de desbetreffende apparaten. De productie van Sony VAIO is in 2014 beëindigd en we zijn helaas niet langer in staat om vervangende batterijen voor deze producten te verkrijgen.

  In het onwaarschijnlijke geval dat u nog steeds een in aanmerking komend model gebruikt en nog niet hebt kunnen controleren of uw batterij is getroffen en/of nog geen vervangende batterij hebt kunnen aanvragen, raden we u ten zeerste af om uw Sony VAIO-computer nog te gebruiken. We raden u ook af om niet-originele Sony-batterijen te kopen of te gebruiken, omdat Sony de prestaties en veiligheid van batterijen van derden in uw Sony VAIO-computer niet kan garanderen.

  Wij bedanken u nogmaals voor uw begrip.


  24 november 2016
  Sony Corporation

  Geachte klant van Sony VAIO,

  Met deze update van onze aankondiging op 2 maart 2016 willen wij laten weten dat we onlangs hebben vernomen dat aanvullende VGP-BPS26-batterijen in sommige VAIO-computermodellen als gevolg van een productieprobleem mogelijk gevoelig zijn voor oververhitting. Daarom verlengen we ons gratis vervangingsprogramma voor klanten met een dergelijke getroffen eenheid.

  Als u een van de VAIO-computermodellen vermeld onder deze mededeling gebruikt, klik dan hier om te controleren of uw batterijen tot de getroffen eenheden behoren.

  ZELFS ALS U UW BATTERIJEN AL HEBT GECONTROLEERD OF VERVANGEN NAAR AANLEIDING VAN DE VORIGE MEDEDELING OP 2 MAART, DIENT U OPNIEUW TE CONTROLEREN OF UW BATTERIJEN TOT DE BETREFFENDE EENHEDEN BEHOREN.

  Controleer of uw batterij mogelijk getroffen is - Klanten in Nederland

  Controleer of uw batterij mogelijk getroffen is - Klanten in België

  Als uw batterijen tot de getroffen eenheden behoren, verwijder dan de batterijen van uw pc en gebruik een netadapter voor uw veiligheid terwijl u wacht op een vervangend exemplaar.

  We verontschuldigen ons oprecht voor eventuele hinder die hierdoor kan ontstaan.


  2 maart 2016
  Sony Corporation

  Geachte Sony VAIO-klant,

  Wij hebben vastgesteld dat sommige VGP-BPS26 batterijen die door Panasonic aan ons werden geleverd en die aanwezig zijn in de serie VAIO SVE-pc's uitgebracht in oktober 2012 en in de hieronder vermelde VAIO-pc's die in het verleden voor reparatie werden teruggestuurd, gevoelig kunnen zijn voor oververhitting als gevolg van een productieprobleem. Hierdoor kan brandschade aan de batterijen ontstaan. We werken momenteel aan een gratis vervangingsprogramma voor de getroffen batterijen.

  Als u een van de hieronder vermelde VAIO-pc's gebruikt, controleer dan of uw batterij tot de getroffen apparaten behoort. Als de batterij tot de getroffen apparaten behoort, moet u de batterij onmiddellijk uit de pc verwijderen. In afwachting van een nieuwe batterij kunt u de pc zonder batterij blijven gebruiken met behulp van een netadapter.

  We verwachten dat we tegen begin april 2016 meer details zullen kunnen verstrekken met betrekking tot het tijdschema waarin we nieuwe batterijen aan onze klanten kunnen bezorgen.

  Wij verontschuldigen ons oprecht voor de mogelijke hinder.

  Getroffen batterijmodel: VGP-BPS26*
  * Sommige batterijen van dit model zijn niet getroffen. U kunt nagaan of uw batterij tot de getroffen apparaten behoort door de productcode van de batterij te controleren.

  Controleer of uw batterij mogelijk getroffen is - Klanten in Nederland

  Controleer of uw batterij mogelijk getroffen is - Klanten in België

  BELANGRIJK: U wordt gevraagd om de volgende informatie op te geven:

  1. Productcode van de batterij (1. in de afbeelding hieronder). Als de productcode van uw batterij niet 185323711 of 185323721 is, selecteert u Andere.
  2. Serienummer van de batterij (2. in de afbeelding hieronder)
  3. VAIO-productnummer (3. in de afbeelding hieronder) en het VAIO-serienummer (4. in de afbeelding hieronder), gescheiden door een afbreekstreepje

  Waar vindt u de benodigde nummers?

  1. Open de batterijklep van uw VAIO
   Image
  2. Verwijder de batterij
   Image
  3. Controleer de productcode (1.) en het serienummer (2.) van de batterij
   Image
  4. Controleer het VAIO-productnummer (3.) en het VAIO-serienummer (4.)
   Image

  De getroffen batterijen kunnen aanwezig zijn in de volgende VAIO-pc's:

  Hieronder vindt u een lijst met de modellen van VAIO-pc's waarin een getroffen batterij aanwezig kan zijn, hetzij omdat de batterij met de pc werd meegeleverd op het moment van aankoop, hetzij omdat een batterij als vervangonderdeel in de pc werd geïnstalleerd tijdens een reparatie.

  De getroffen batterijen kunnen samen zijn verkocht met de volgende modellen op het moment van aankoop:

  SVE1413-serie SVE1513-serie SVE1713-serie

  De getroffen batterijen kunnen aanwezig zijn in de volgende modellen als gevolg van een reparatie:

  SVE1411-serie SVE1412-serie SVE1413-serie SVE14A1-serie SVE14A2-serie SVE14A3-serie
  SVE1511-serie SVE1512-serie SVE1513-serie SVE1711-serie SVE1712-serie SVE1713-serie
  VPCCA1-serie VPCCA2-serie VPCCA3-serie VPCCA4-serie VPCCB1-serie VPCCB2-serie
  VPCCB3-serie VPCCB4-serie VPCEH1-serie VPCEH2-serie VPCEH3-serie VPCEJ1-serie
  VPCEJ2-serie VPCEJ3-serie