Artikel-ID : 00163857 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019

Een verbinding instellen met een draadloos netwerk of toegangspunt.

  Volg deze stappen om een verbinding tot stand te brengen met een draadloos netwerk of toegangspunt.

  BELANGRIJK:

  • Voordat u met deze procedure begint, verzekert u zich ervan dat de externe draadloze schakelaar op On (Aan) staat.
  • Niet alle computers hebben een externe draadloze schakelaar. Raadpleeg de specificaties bij de computer om te weten te komen of deze een externe draadloze schakelaar heeft.
  • Als u verbinding wilt maken met een netwerk dat met een wachtwoord is beveiligd, zorg er dan voor dat u de juiste wachtwoordcode van de netwerkbeheerder hebt ontvangen voordat u probeert verbinding te maken.
  1. Wijs naar (maar klik niet op) de rechterbenedenhoek of rechterbovenhoek van het scherm en klik op Instellingen om deze optie te kiezen.Afbeelding

   OPMERKING: U kunt ook de toetsencombinatie Windows-logo en i gebruiken om naar het scherm Instellingen te gaan.

  2. Klik in het scherm Instellingen in de rechterbenedenhoek op Pc-instellingen wijzigen.                  Afbeelding
  3. Klik in het scherm Pc-instellingen op het tabblad Draadloos.                                                                       Afbeelding
  4. Zorg ervoor dat in het tabblad Draadloos de knop Wi-Fi op Aan is ingesteld en dat de Vliegtuigstand is ingesteld op Uit. Afbeelding
  5. Wijs naar (maar klik niet op) de rechterbenedenhoek of rechterbovenhoek van het scherm en klik om Instellingen te selecteren.
  6. Klik in het scherm Instellingen op de knop Wireless Connection (Draadloze verbinding).                                                       Afbeelding
  7. Klik in het scherm Netwerken op het draadloze netwerk dat u wilt gebruiken en klik op Automatisch verbinding maken als u deze optie wilt selecteren. Klik vervolgens op de knop Verbinden. Afbeelding

   BELANGRIJK: Als u hierom wordt gevraagd, voert u de juiste wachtwoordcode in om toegang te krijgen tot het geselecteerde netwerk. Als u niet weet wat de juiste wachtwoordcode is, kunt u geen verbinding maken met het netwerk.

  8. Klik in het scherm Turn on sharing... (Delen inschakelen...) op de gewenste deeloptie om deze te selecteren.                                   Afbeelding