Artikel-ID : 00163844 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019

Een verbinding instellen met een draadloos netwerk of toegangspunt

  Volg deze stappen om een verbinding tot stand te brengen met een draadloos netwerk of toegangspunt.

  BELANGRIJK:

  • Voordat u met deze procedure begint, verzekert u zich ervan dat de externe draadloze schakelaar op On (Aan) staat.
  • Niet alle computers hebben een externe draadloze schakelaar. Raadpleeg de specificaties bij de computer om te weten te komen of deze een externe draadloze schakelaar heeft.
  • Als u verbinding wilt maken met een netwerk dat met een wachtwoord is beveiligd, zorg er dan voor dat u de juiste wachtwoordcode van de netwerkbeheerder hebt ontvangen voordat u probeert verbinding te maken.
  1. Wijs naar (maar klik niet op) de rechterbenedenhoek of rechterbovenhoek van het scherm en klik op Instellingen om deze optie te kiezen.Afbeelding

   OPMERKING: U kunt ook de toetsencombinatie Windows-logo en i gebruiken om naar het scherm Instellingen te gaan.

  2. Klik in het scherm Instellingen op het pictogram Netwerken .                                                            Afbeelding
  3. Klik in het scherm Netwerken op de optie Wi-Fi om deze te wijzigen in Aan en zorg dat de Vliegtuigstand is ingesteld op Uit. Afbeelding
  4. Klik onder de optie Wi-Fi op het draadloze netwerk dat u wilt gebruiken en klik op Automatisch verbinding maken als u deze optie wilt selecteren. Klik vervolgens op de knop Verbinden.Afbeelding 

   BELANGRIJK: Als u hierom wordt gevraagd, voert u de juiste wachtwoordcode in om toegang te krijgen tot het geselecteerde netwerk. Als u niet weet wat de juiste wachtwoordcode is, kunt u geen verbinding maken met het netwerk.