Artikel-ID : 00168418 / Laatst gewijzigd : 19-05-2017Afdrukken

USB-stuurprogramma's opnieuw installeren

    De procedure om de USB-stuurprogramma's opnieuw te installeren, verschilt al naargelang het besturingssysteem dat op uw pc is geïnstalleerd. Volg hieronder de koppeling van uw besturingssysteem om de USB-stuurprogramma's opnieuw te installeren.