Artikel-ID : S700024430 / Laatst gewijzigd : 05-12-2012Afdrukken

De VAIO-woordenlijst

  Dit artikel bevat een lijst VAIO-gerelateerde technische termen.  
  Houd er rekening mee dat voor bepaalde algemene technische termen een gedetailleerde uitleg is te vinden met behulp van een zoekmachine of Wikipedia.
  Als u vindt dat bepaalde items ontbreken, laat dan een opmerking achter aan de linkerkant; wij zullen ze in overweging nemen!


  ACPI

  Advanced Configuration and Power Interface.
  Dit is een open standaard die platformonafhankelijke interfaces definieert voor hardwaredetectie, configuratie, energiebeheer en controle.

  BIOS

  Basic Input/Output System.
  Dit is firmware die wordt uitgevoerd wanneer de computer wordt ingeschakeld. De belangrijkste functies zijn het herkennen en initiëren van componenthardware en het gereedmaken van de computer zodat andere programma's geladen kunnen worden.

  DLNA

  Digital Living Network Alliance.
  Dit is een standaard die wordt gebruikt door fabrikanten van consumentenelektronica om entertainmentapparaten in staat te stellen hun inhoud met elkaar te delen op een thuisnetwerk.

  Ethernet

  De Ethernet-poort op uw VAIO is de aansluiting voor een LAN-kabel (local area network).  Tegenwoordig beschikt iedere notebook over een Ethernet-poort.

  Fn-toets

  Dit zijn alle toetsen op het toetsenbord die worden gebruikt in combinatie met de Fn-toets linksonder op het toetsenbord.

  Motion Eye

  Dit is een ander woord voor de ingebouwde webcam boven het beeldscherm.

  SFEP-driver

  Sony Firmware Extension Parser Device [*SNY5001].
  Deze driver is vereist voor functionaliteit van specifieke componenten, afhankelijk van het VAIO-model.

  SNY5001

  Zie SFEP-driver

  SPIC-driver

  Sony Programmable I/O Controller-apparaatdriver.
  Deze driver is vereist voor touchpad-functionaliteit op specifieke modellen.

  UGX-apparaat

  Dit is de Bluetooth USB-controller.

  VAIO Event Service

  Deze toepassing wordt op de achtergrond uitgevoerd en beheert de functionaliteit van de VAIO-functietoetsen.

  WWAN

  Wireless Wide Area Network.
  Mobiele telecommunicatietechnologie, zoals UMTS, GPRS, HSDPA en 3G, worden gebruikt om verbinding met internet te maken.