Artikel-ID : 00164407 / Laatst gewijzigd : 18-05-2017Afdrukken

Werken met de Wizard Programmacompatibiliteit

  OPMERKINGEN:

  • De compatibiliteitswizard van het besturingssysteem Windows XP helpt u bij het configureren van een toepassing voor de compatibiliteitsmodus.
  • Met de wizard kunt u alle toepassingen of installatieprogramma's op de harde schijf, een diskette, cd-rom of dvd-rom configureren.
  • Instellingen voor de compatibiliteitsmodus op diskette, cd-rom of dvd-rom worden bewaard totdat het programma wordt afgesloten. De compatibiliteitswizard moet worden gebruikt telkens wanneer de toepassing wordt gestart.
  1. Klik op de knop Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Wizard Programmacompatibiliteit.
  2. Klik in het venster Help and Support Centre (Help en ondersteuning), onder Wizard Programmacompatibiliteit op de knop Volgende.
  3. Klik op de gewenste methode om deze te selecteren en het programma te vinden dat moet worden geconfigureerd voor de compatibiliteitsmodus.

   OPMERKINGEN:

   • Als u de optie hebt gekozen om een keuze te maken in een lijst met programma's, worden door het besturingssysteem de harde schijven doorzocht en een lijst met geïnstalleerde programma's weergegeven. Klik en selecteer de gewenste toepassing in de lijst Select a Program (Selecteer een programma) en klik vervolgens op de knop Volgende.
   • Als u het programma in het cd-romstation hebt geselecteerd, controleer dan of de juiste cd-rom of dvd-rom in het station zit. Automatisch wordt het juiste installatieprogramma of uitvoerbare programma op de cd-rom of dvd-rom gekozen.
   • Als u de optie hebt gekozen om het programma handmatig te zoeken, typt u het volledige pad en de naam van het desbetreffende programma of klikt u op de knop Browse (Bladeren) om het programma handmatig te zoeken. Klik vervolgens op de knop Next (Volgende).
  4. Klik op de knop Volgende.
  5. Als de toepassing specifiek is gemaakt voor een oudere versie van het besturingssysteem Windows, klikt u op de compatibiliteitsmodus van het desbetreffende besturingssysteem.

   OPMERKING: Als er geen compatibiliteitsmodus van het besturingssysteem is vereist, selecteert u de optie Geen compatibiliteitsmodus toepassen.

  6. Klik op de knop Volgende.
  7. Als voor de toepassing bepaalde weergave-instellingen nodig zijn, klikt u op de gewenste weergave-instellingen.

   OPMERKINGEN:

   • 'In 256 kleuren uitvoeren' wijzigt de kleurdiepte in 256 kleuren totdat de toepassing wordt afgesloten.
   • 'Met beeldschermresolutie van 640 x 480 uitvoeren' wijzigt de schermresolutie in 640 x 480 totdat de toepassing wordt gesloten.
   • 'Visuele thema's uitschakelen' voorkomt dat visuele thema's, zoals menu-animaties, slagschaduwen en andere functie van het besturingssysteem worden toegepast op het programma. Deze instelling kan van pas komen als menu's van een toepassing niet correct worden weergegeven in Windows XP.
  8. Klik op de knop Volgende.

   OPMERKING: Er wordt een overzicht weergegeven van de geselecteerde instellingen voor de compatibiliteitsmodus.

  9. Klik op de knop Volgende.

   OPMERKING: De compatibiliteitswizard start de geconfigureerde toepassing. Controleer of de toepassing wordt gestart en normaal werkt en sluit vervolgens de toepassing.

  10. Als de toepassing goed werkte, klikt u op Ja, deze compatibiliteitsinstellingen altijd voor dit programma gebruiken.
  11. Klik op de knop Volgende.

   OPMERKING: Als de toepassing niet goed werkte, klikt u op Nee en probeert u verschillende compatibiliteitsinstellingen uit voor een ander besturingssysteem en compatibiliteitsinstellingen voor weergave.

  12. Klik op de knop Volgende.
  13. Met de compatibiliteitswizard kan de gebruiker de compatibiliteitsinstellingen voor deze specifieke toepassing naar Microsoft verzenden. Klik op het gewenste antwoord om het te selecteren.
  14. Klik op de knop Volgende.
  15. Klik op de knop Voltooien.