Artikel-ID : 00083282 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019Afdrukken

De computer terugzetten en herstellen (Windows 8.x)

  Volg deze stappen om een Systeemherstel uit te voeren buiten Windows.

  1. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt tot de computer volledig is uitgeschakeld.

   BELANGRIJK:

   • Deze procedure moet worden uitgevoerd nadat de computer volledig is uitgeschakeld.
   • Wanneer de optie Afsluiten is gekozen in het Windows 8-besturingssysteem, wordt de computer niet volledig uitgeschakeld maar worden alle gebruikers afgemeld en gaat de computer in slaapstand. Dat heet Hybrid Shutdown. Deze nieuwe afsluit/opstart-procedure stelt aangesloten hardware in staat om geïnitialiseerd te blijven en is sneller en gemakkelijker dan een nieuwe initialisering van het volledige systeem.
  2. Druk op de toets Assist (Help) op het toetsenbord.

   Afbeelding

   OPMERKING: De locatie van de toets Assist (Help) hangt af van het specifieke model van je computer. Om te weten waar de toets Assist (Help) zich op jouw computer bevindt, raadpleeg je de meegeleverde gebruikshandleidingen.

  3. De computer start met het VAIOCare | Rescue Mode-scherm.

   Afbeelding

   OPMERKING:

   • Recover or maintain your System [F10] (Het systeem herstellen of onderhouden) - Met deze optie kun je een systeemherstel uitvoeren en de computer terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
   • Start from media (USB device/optical disc) [F11] (Opstarten vanaf media (USB-apparaat/optisch station))- Met deze optie kun je de computer starten vanaf een CD/DVD of USB-apparaat.
   • Start from network [F12] (Opstarten vanaf netwerk) - Met deze optie kun je de computer starten vanaf een netwerkstation.
   • Start BIOS [F2] (BIOS starten) - Met deze optie kun je toegang krijgen tot het BIOS en het wijzigen.
   • Shut down [F4] (Afsluiten) - Deze optie sluit de computer af.
   • Start Windows [Esc] (Windows starten) - Met deze optie kun je de computer normaal starten in Windows.
   • Select language [F1] (Taal selecteren) - Met deze optie kun je een andere taal selecteren.
  4. Druk op de toets F10 om de optie Recover or maintain your System [F10] (Het systeem herstellen of onderhouden) te selecteren.
  5. Klik in het scherm Choose your keyboard layout screen (Kies de toetsenbordindeling) om de gewenste toetsenbordindeling te selecteren.

   Afbeelding
    
  6. Klik in het venster Choose an option (Een optie kiezen) om de optie Troubleshooter (Probleemoplosser) te selecteren.

   Afbeelding
    
  7. Klik in het scherm Troubleshooter (Probleemoplosser) om de optie Recovery and maintenance (Herstel en onderhoud) te selecteren.

   Afbeelding
    
  8. Klik in het scherm Recovery Tool (Herstelprogramma) om Windows 8 te selecteren.

   Afbeelding
    
  9. Klik in het scherm VAIO Care (Rescue Mode) op de optie Start recovery wizard (Recovery wizard starten).

   Afbeelding
    
  10. Klik in het venster Do you need to rescue your data? (Wil je je gegevens redden?) op Yes, I'd like to rescue my data(Ja, ik wil mijn gegevens redden ).

   Afbeelding

   OPMERKING: Als er geen gegevens zijn op de computer waarvan je een back-up wilt maken, klik je op de knop Skip Rescue (Redden overslaan) en ga je verder met stap 16.

  11. Sluit een extern opslagapparaat aan op de computer, zoals een USB-harde schijf of thumb drive.
  12. Klik in het vensterSelect Rescue type (Reddingstype selecteren) op Easy rescue (Eenvoudig redden).

   Afbeelding

   OPMERKINGEN:

   • Als je de back-upbestanden handmatig wilt selecteren, klik je op Custom Rescue (Aangepast redden) en volg je de instructies op het scherm.
   • De software zal je gegevens automatisch opsporen.
  13. Klik om de schijf te selecteren waarop u uw back-upgegevens wilt opslaan en klik vervolgens op de knop Volgende.

   Afbeelding

   OPMERKING: Dit scherm toont de benodigde schijfruimte en de beschikbare ruimte op de externe schijf.

  14. Klik in het venster Confirm options and start rescue (Opties bevestigen en redden starten) op de knop Start Rescue (Redden starten).

   Afbeelding

   OPMERKING: Een voortgangsvenster toont de status van de back-up.

  15. In het venster Rescue has completed successfully (Redden geslaagd) klik je op de knop Next (Volgende).

   Afbeelding
    
  16. In het venster Are you sure you want to start recovery (Weet je zeker dat je het herstel wilt starten?) selecteer je Yes, I'm sure (Ja, ik weet het zeker) en klik je vervolgens op de knop Start Recovery (Herstel starten).

   Afbeelding

   OPMERKING: Een statusvenster toont de voortgang van de verschillende toepassingen. U moet niets doen. Dit proces kan tot twee uur duren en de computer kan herhaaldelijk opnieuw opstarten.

   Afbeelding
    

  17. In het venster Herstel voltooid klikt u op de knop Herstarten.

   Afbeelding
    
  18. Wanneer de computer start, volg je de instructies op het scherm om het besturingssysteem in te stellen en het systeemherstel te voltooien.