Artikel-ID : S700024370 / Laatst gewijzigd : 07-06-2013Afdrukken

Windows 8 - Een systeemherstel uitvoeren

  Een systeemherstel uitvoeren

  Opmerking
  -    Drukken op de F10-toets tijdens het opstarten brengt de gebruiker niet meer in de VAIO Care Rescue-modus
  -    Drukken op de F2-toets tijdens het opstarten brengt de gebruiker niet meer naar het BIOS-instellingenmenu

  Een systeemherstel uitvoeren buiten Windows (Enkel voor modellen waarop Windows 8 vooraf is geïnstalleerd)
  1. Controleer of de pc uitgeschakeld is
  2. Druk op de “knop Assist” (Assistentie)
   Raadpleeg de gebruikershandleiding om de “knop Assist” op uw pc te vinden
  3. De VAIO Care Rescue-modus wordt nu gestart
  4. Er zijn 6 opties:
   1. Uw systeem herstellen of onderhouden [F10]
    Met deze optie kan de gebruiker het systeem herstellen naar de fabrieksstaat
   2. Opstarten vanaf media (USB-apparaat/optische schijf) [F11]
    Met deze optie kan de gebruiker opstarten vanaf een CD/DVD of een USB-apparaat
   3. BIOS starten [F2]
    Met deze optie kan de gebruiker BIOS openen en wijzigingen aanbrengen aan zijn systeem
   4. Afsluiten [F4]
    Deze optie sluit de pc af
   5. Windows starten [Esc]
    Met deze optie kan de gebruiker Windows starten
   6. Taal selecteren [F1]
    Met deze optie kan de gebruiker een andere taal selecteren
  5. Selecteer “Uw systeem herstellen of onderhouden [F10]”
  6. Selecteer de toetsenbordindeling in het menu “Choose your keyboard layout” (Uw toetsenbordindeling kiezen)
  7. Selecteer “Troubleshooter” (Probleemoplosser) in het menu “Choose an option” (Een optie kiezen)
  8. Selecteer “Recovery and maintenance” (Herstel en onderhoud) in het menu“Troubleshoot” (Probleemoplossing)
  9. Selecteer “Windows 8” in het menu “Recovery Tool” (Hulpprogramma voor herstel)
  10. De VAIO Care Rescue-modus wordt nu weergegeven
  11. Selecteer “Start recovery wizard” (Herstelwizard starten)
  12. Selecteer “ Skip rescue” (Herstel overslaan)
  13. Selecteer “Ja, ’ik ben zeker.” en vervolgens “Herstel starten"