Artikel-ID : S700024444 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018Afdrukken

Hoe u het ingebouwde WWAN gebruikt

  ;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> Hoe u het ingebouwde WWAN gebruikt
  WWAN (Wireless Wide Area Network) of mobiel breedband is een technologie die u via een netwerk voor mobiele telefonie toegang tot het internet geeft. U krijgt de voordelen van vast breedband, zoals ADSL of kabel, plus de voordelen van draadloze mobiliteit.

  moeilijkheidsgraad Moeilijkheidsgraad:
  gemiddeld
  benodigde tijd Benodigde tijd:
  15-30 minuten

  Inhoudsopgave


  Wat u nodig hebt om WWAN te gebruiken

     Een WWAN-modem

  Als uw VAIO een ingebouwde WWAN-modem heeft, hebt u geen andere hardware nodig om een mobiele breedbandverbinding in te stellen. Als u niet zeker weet of uw VAIO een ingebouwde WWAN-module heeft, controleert u de online specificaties van uw model.
  (Opmerking: Als uw VAIO geen ingebouwde WWAN-modem heeft, kunt u een externe WWAN-adapter kopen, bijvoorbeeld een USB 3G modem-stick. Raadpleeg uw mobiele operator voor informatie en ondersteuning.)

     Een SIM-kaart

  Opdat WWAN zou werken, hebt u een voor data geactiveerde SIM-kaart nodig. Als u geen geldige SIM-kaart hebt, raadpleegt u uw mobiele operator voor informatie en voor de aankoop.

      Software voor WWAN-verbindingsbeheer

  De op uw VAIO ge�nstalleerde Connection Manager (software voor verbindingsbeheer) kan verschillen volgens het model van uw VAIO en het land waar u hem hebt gekocht. De software die u moet gebruiken hangt af van het type van uw SIM-kaart:
  • Als uw VAIO geleverd is met WebToGo® OneClick Internet, kunt u deze generische software met elke SIM-kaart van elke mobiele operator gebruiken. Als alternatief kunt u Windows 7 Netwerkverbindingen gebruiken om uw WWAN-verbinding in te stellen.
  • Als uw notebook geleverd is met een voor een operator specifieke verbindingsmanager (bijvoorbeeld Orange® Internet EveryWhere, Vodafone® Mobile Connect enz.) kunt u deze manager alleen met een SIM-kaart van dezelfde operator gebruiken. Als u een SIM-kaart van een andere operator wilt gebruiken, moet u Windows 7 Netwerkverbindingen gebruiken om uw WWAN-verbinding in te stellen.

  Opmerking:
  • Als u uw notebook gedowngraded hebt naar Windows XP, gebruikt u OneClick Internet. Deze verbindingsmanager is inbegrepen in het XP-downgradepakket in de downloadrubriek voor Windows XP voor uw VAIO-model. 
  • Het gebruik van een verbindingsmanager die niet bij de VAIO werd geleverd is niet aanbevolen, aangezien wij niet kunnen garanderen dat hij met uw ingebouwde WWAN-modem zal werken.

  Hoe u een SIM-kaart plaatst

  De sleuf voor de SIM-kaart van uw notebook bevindt zich in het batterijcompartiment. Ga als volgt te werk om een SIM-kaart te plaatsen. Raadpleeg de gebruikersgids van uw VAIO-model voor meer details.
  1. Schakel uw notebook uit
  2. Verwijder de batterij verwijderen
  3. Plaats de SIM-kaart met de printplaat naar omlaag in de sleuf van de notebook
  4. Plaats de batterij terug en controleer of ze correct aangesloten en vergrendeld is.
   (Opmerking:WWAN zal niet werken als de batterij niet goed ge�nstalleerd is.)

  Hoe u WWAN inschakelt in Windows 7

  1. Zorg dat de schakelaar WIRELESS (draadloos) aan staat.  (Als u de WIRELESS schakelaar op uw notebook niet kunt vinden, raadpleegt u de bij uw VAIO-model geleverde gebruikersgids.)
  2. Controleer of de batterij goed in uw notebook ge�nstalleerd is. WWAN zal niet werken als de batterij niet (goed) ge�nstalleerd is.)
  3. Klik op het pictogram VAIO Smart Network () in het systeemvak op de taakbalk van Windows. (U kunt ook op Start > Alle programma's > VAIO Controlecentrum > Netwerkverbindingen > VAIO Smart Network > Geavanceerd klikken)
  4. Controleer of de optie Wireless WAN ingeschakeld is. (Klik voor informatie over VAIO Smart Network op de knop ? in dit programma)
   

  Hoe u WWAN inschakelt in Windows 8

        1. Zorg ervoor dat de WIRELESS-hardwareschakelaar aan de voorzijde  van het apparaat in de stand ON staat. 
        2. Controleer of de batterij goed in uw notebook ge�nstalleerd is.
            WWAN zal niet werken als de batterij niet (goed) ge�nstalleerd is.)
        3. Open Wireless (Draadloos) onder   PC Settings (Instellingen pc).

  Draadloze toegang

        4. Zorg dat Mobil Broadband (Mobiele breedbandverbinding ingeschakeld is).

  Mobiele breedbandverbinding ingeschakeld


  Specifieke instructies voor verbindingssoftware

  Verbinding maken met een mobiel breedbandnetwerk met OneClick Internet (Windows 7)

  Verbinding maken met een mobiel breedbandnetwerk met OneClick Internet (Windows 8)

  WWAN instellen met Windows 7 Netwerkverbindingen