Artikel-ID : S700024392 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018Afdrukken

Problemen met VAIO Recovery Center oplossen

  moeilijkheidsgraad Moeilijkheidsgraad:
  gemakkelijk
  benodigde tijd Benodigde tijd:
  10 minuten


  Opmerking: Raadpleeg voor informatie over de manier waarop de computer kan worden hersteld de meegeleverde "Gids Probleemoplossing en Herstel van uw VAIO-systeem" of lees de online documentatie die beschikbaar is op de VAIO Support-website.


  Er kan geen systeemherstel worden uitgevoerd

  U ontvangt het foutbericht “Cannot use this recovery disc for this computer” (Deze herstelschijf is niet geschikt voor deze computer) of “This program cannot be used for this computer” (Dit programma kan niet op deze computer worden gebruikt)

  1. Probeer een systeemherstel uit te voeren via de herstelschijven en ook via de vooraf in de fabriek ingestelde herstelpartitie op de harde schijf ( Windows 7, Vista, XP , Windows 8).). Als deze fout zich voordoet met de ingebouwde hersteloptie, moet u naar stap 4 hieronder gaan.
  2. Als herstellen niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat u de herstelpartitie op de harde schijf hebt verwijderd), gaat u naar stap 4 hieronder.
  3. Controleer of u de juiste herstelschijven voor uw model gebruikt. Als u niet over de juiste herstelschijven voor uw model beschikt, maar als de herstelpartitie op de harde schijf nog wel werkt, kunt u een herstel uitvoeren via F10 en nieuwe herstelschijven maken.
  4. Als u alle bovenstaande stappen hebt geprobeerd, maar u uw systeem nog steeds niet hebt kunnen herstellen met behulp van de herstelschijven of de herstelpartitie op de harde schijf, moet u contact opnemen met VAIO Customer Support.

  U ontvangt foutberichten '305' (bijvoorbeeld: '305:69'), '323' (bijvoorbeeld: '323:52') of '403'

  1. Probeer een systeemherstel uit te voeren met de herstelschijven en ook via de vooraf in de fabriek ingestelde herstelpartitie op de harde schijf.
  2. Probeer zowel de optie "C recovery" (C-herstel) als de optie "Complete recovery" (Volledig herstel) van de wizard VAIO Recovery Center.
  3. Als het probleem zich blijf voordoen, voert u de optie “VAIO Hardware Diagnostics” (VAIO-hardwarediagnose) van de wizard VAIO Recovery Center uit en gebruikt u de HDD-test om de harde schijf op fouten te controleren.
  4. Als de HDD-test een fout meldt, neemt u contact op met VAIO Support.
  5. Als de HDD-test is geslaagd, maar u nog steeds geen systeemherstel kunt uitvoeren, moet u contact opnemen met VAIO Support.

  U kunt uw computer niet herstellen, omdat u de originele herstel partitie op de harde schijf hebt verwijderd (bijvoorbeeld tijdens de installatie van een niet vooraf geïnstalleerd besturingssysteem) zonder eerst herstelschijven te maken.

  Neem contact op met VAIO Support om herstelschijven voor uw computer aan te schaffen.

  U ontvangt een foutbericht wanneer u de programma's of stuurprogramma's die met de VAIO zijn meegeleverd opnieuw probeert te installeren

  U ontvangt het foutbericht “This program cannot be used on this computer” (Dit programma kan niet op deze computer worden gebruikt)

  1. Als deze fout zich voordoet wanneer u de VAIO-programma's en -stuurprogramma's probeert te installeren vanuit de herstelpartitie op de harde schijf (dus als u geen gebruikmaakt van een herstelschijf), gaat u naar stap 3.
  2. Als de fout zich voordoet wanneer u gebruikmaakt van een herstelschijf, controleer dan of u de juiste herstelschijf voor uw VAIO-model gebruikt.
  3. Neem contact op met VAIO Support als het probleem zich blijft voordoen.

  U ontvangt het foutbericht 505 (bijvoorbeeld 505:26) in VAIO Recovery Center

  1. Deze fout kan zich voordoen als u een programma dat nog aanwezig is op uw computer probeert te installeren. Om dit probleem op te lossen, kunt u proberen de installatie van het desbetreffende programma eerst ongedaan te maken via Programma's en onderdelen van het Configuratiescherm van Windows Vista en het programma vervolgens nogmaals proberen te installeren.
  2. Als het probleem zich blijft voordoen, maakt u een back-up van uw persoonlijke gegevens en voert u een systeemherstel uit om de oorspronkelijke, vooraf geïnstalleerde programma's opnieuw te installeren.

  U ontvangt het foutbericht “You must be logged on as system administrator to continue” (U moet aangemeld zijn als systeembeheerder om door te kunnen gaan)

  Meld u af en meld u vervolgens weer aan met een beheerdersaccount. Probeer nogmaals VAIO Recovery Center te openen.

  U ontvangt het foutbericht “AC adapter is not connected” (AC-adapter niet aangesloten)

  Als u wilt voorkomen dat de stroomtoevoer tijdens het proces wordt onderbroken, moet u een AC-adapter op uw computer aansluiten.


  Er worden geen herstelschijven voor de VAIO gemaakt

  Het proces loopt vast of u krijgt een foutmelding tijdens het branden van de schijf

  1. Zorg dat u de nieuwste updates voor uw model installeert.
  2. Als het probleem zich blijft voordoen, maakt u een back-up van uw gegevens en voert u een systeemherstel uit met de herstelpartitie op de harde schijf. Vervolgens brandt u uw herstelschijven op een schoon, hersteld VAIO-systeem, voordat u software of updates van een derde partij installeert.
  3. Neem contact op met VAIO Support als het probleem zich blijft voordoen.