Artikel-ID : 00164068 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019Afdrukken

Een verbinding instellen met een draadloos netwerk of toegangspunt

  Volg deze stappen om een WLAN- of Wi-Fi-verbinding in te stellen met een draadloze router of toegangspunt.

  BELANGRIJK: Deze oplossing is bedoeld voor alle VAIO-computers die gebruikmaken van het besturingssysteem Windows 7. Daarom zijn sommige stappen alleen in algemene bewoordingen gesteld. De reden hiervoor is dat de manier waarop u die bepaalde stap moet uitvoeren, afhankelijk is van het type computer dat u gebruikt. Voor modelspecifieke informatie om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing bij de computer.

  OPMERKING: Het systeemvak bevat een pictogram met het symbool voor 'draadloos', waarmee u de lijst met beschikbare netwerken kunt openen. Zo mogelijk, klikt u op dat pictogram en gaat u verder met stap 8. 'Draadloos'-pictogram

  1. Schakel de fysieke draadloze schakelaar in.

   BELANGRIJK: VAIO-computermodellen van de zomer van 2012 en daarna hebben geen fysieke draadloze schakelaar.

  2. Klik eerst op de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm.
  3. Klik in het Configuratiescherm op Netwerk en internet.
  4. Klik in het venster Netwerk en internet op Netwerkcentrum.
  5. Klik in het venster Netwerkcentrum, onder De netwerkinstellingen wijzigen op Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen. Afbeelding
  6. Klik in het venster Verbinding of netwerk instellen op Verbinding met internet maken om deze optie te selecteren. Klik vervolgens op de knop Volgende.
  7. Klik in het venster Verbinding met internet maken op Draadloos.

   OPMERKING: Vanuit het systeemvak wordt een pop-upvenster weergegeven.                                                                                                                                                     Afbeelding

  8. Vouw in het pop-upvenster, onder Draadloze netwerkverbinding, de lijst uit door te klikken op de naam van de draadloze router of het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.

   OPMERKING: Als uw draadloze netwerk niet wordt weergegeven in de lijst, wordt de SSID mogelijk niet door het netwerk uitgezonden. In dat geval moet u het draadloze netwerk handmatig configureren .

  9. Klik onder de naam van het draadloze netwerk op de knop Verbinden.

   OPMERKING: Als het draadloze netwerk niet wordt beveiligd met een beveiligingssleutel, is de volgende stap niet nodig.

  10. Als een netwerksleutel nodig is, wordt het venster Geef de netwerkbeveiligingssleutel op weergegeven. Voer de beveiligingssleutel in het tekstvak in en klik op OK. Afbeelding

   OPMERKING: Gedetailleerde informatie over netwerksleutels en draadloze codering vindt u in het Knowledge Base-artikel Wat is draadloze LAN-codering?  .

  11. Het draadloze netwerk wordt nu weergegeven in het venster Netwerkcentrum. Afbeelding

  Als u deze procedure hebt gevolgd en nog geen verbinding kunt maken met het draadloze netwerk, zijn er algemene stappen voor de probleemoplossing beschikbaar .