Artikel-ID : 00164060 / Laatst gewijzigd : 19-05-2017Afdrukken

Problemen oplossen met de draadloze netwerkverbinding van een computer

  Volg de onderstaande procedures om problemen op te lossen met een draadloze verbinding (zoals een verbinding die verloren gaat of niet tot stand komt of een zwak signaal heeft), wanneer u probeert een WLAN- of Wi-Fi-verbinding in te stellen met een draadloze router of toegangspunt.

  BELANGRIJK: Download en installeer zo mogelijk de nieuwste updates voor besturingsprogramma's en software.

  OPMERKINGEN:

  • Elk van deze stappen biedt een mogelijke oplossing voor dit probleem. Probeer daarom verbinding te maken met het draadloze netwerk  en websites te bekijken met de browser Google Chrome nadat u elke stap hebt uitgevoerd. Als het scherm Google Chrome niet beschikbaar is, gebruikt u uw standaardbrowser.
  • Deze oplossing is bedoeld voor alle VAIO-computers die gebruikmaken van het besturingssysteem Windows 7. Daarom zijn sommige stappen alleen in algemene bewoordingen gesteld. De reden hiervoor is dat de manier waarop u die bepaalde stap moet uitvoeren, afhankelijk is van het type computer dat u gebruikt. Voor modelspecifieke informatie om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing bij de computer.
  1. Controleer of de fysieke draadloze schakelaar is ingeschakeld.

   OPMERKING: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het product voor modelspecifieke informatie over de plaats van de draadloze schakelaar.

  2. Schakel de WLAN-adapter in met SmartWi Connection Utility .

   OPMERKING: Als SmartWi Connection Utility niet beschikbaar is, gebruikt u het Windows Mobiliteitscentrum om de WLAN-adapter in te schakelen .

  3. Koppel de stroomtoevoer los van de draadloze router en modem (als dit afzonderlijke apparaten zijn) en wacht één minuut om de stroomtoevoer weer in te schakelen. Wacht totdat de juiste lampjes op de apparaten aangeven dat de verbinding tot stand is gebracht en test vervolgens de verbinding.
  4. Stel de WLAN-autoconfig-service zo in dat deze automatisch start .
  5. Installeer de SmartWi Connection Utility opnieuw. Gebruik daarvoor de VAIO Recovery-software.
  6. Verwijder het stuurprogramma uit Apparaatbeheer  en installeer het opnieuw met de VAIO Recovery-software.
  7. Test, zo mogelijk, nog een computer in het draadloze netwerk.

   OPMERKING: Als een andere computer verbinding kan maken, ligt het probleem niet aan de internetprovider, modem of router.

  8. Schakel de energiebeheerinstelling  voor de WLAN-adapter uit.
  9. Herstel de draadloze verbinding .
  10. Start de computer in de veilige modus  en test de draadloze verbinding in de browser Internet Explorer.

   OPMERKING: Als de verbinding werkt in de veilige modus, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door antivirussoftware of antispyware. Configureer de software op de juiste wijze, overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

   WAARSCHUWING: Als antivirussoftware of antispyware is verwijderd of uitgeschakeld om het probleem op te lossen, raadt Sony aan deze software in te schakelen of opnieuw te installeren om blootstelling aan schadelijke software te voorkomen. Zodra de software is ingeschakeld of opnieuw geïnstalleerd, configureert u deze overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, zodat de internet- of netwerkverbinding correct kan werken.

  11. Controleer of het WAN IP-adres van de router overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant is.

   OPMERKING: Als de router geen WAN IP-adres krijgt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem bij de internetprovider.

   WAARSCHUWING: Er kunnen gegevens verloren gaan. Als een router speciaal is geconfigureerd (PPPoe, DSL, filteren van MAC-adres, beveiliging enzovoort), worden de instellingen verwijderd bij het resetten van de router en moeten de instellingen opnieuw worden geconfigureerd.

  12. Reset de router en/of modem overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
  13. Ga naar de website van de fabrikant en installeer alle firmware-updates die voor de router en/of modem beschikbaar zijn.
  14. Controleer of verstoring van het draadloze signaal  de oorzaak is van het probleem.
  15. Probeer instellingen van de WLAN-router aan te passen, zoals de draadloze kanaalfrequentie of klonen van het MAC-adres .
  16. Door het draadloze coderingsprotocol te wijzigen,  kunt u bepaalde problemen oplossen.

  De bovenstaande stappen zouden uw probleem moeten oplossen. Als u alle stappen hebt doorlopen en het probleem niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.