Artikel-ID : 00170306 / Laatst gewijzigd : 14-12-2021

Beeld van een computer die is aangesloten op de HDMI-ingang van de tv, wordt niet weergegeven.

  1. Zorg ervoor dat de procedure om het beeld van de computer weer te geven, goed is uitgevoerd.

   OPMERKING: Het probleem is mogelijk op te lossen door het apparaat uit en weer aan te zetten of de kabel los te koppelen en weer aan te sluiten, zelfs als u de onderstaande procedure volgt. Probeer opnieuw de volgende procedure om het beeld weer te geven.
    
   1. Selecteer een beeldschermresolutie op de computer die door de tv wordt ondersteund.
    Als de tv de resolutie niet ondersteunt die op de computer is ingesteld, kan het beeld vervormd zijn of niet worden weergegeven.

    Afbeelding

    OPMERKING:
    • Raadpleeg de handleiding van de tv voor de resoluties die de tv ondersteunt.
    • Raadpleeg de Helpgids of de handleiding van de computer voor informatie over het controleren/wijzigen van de beeldschermresolutie van de computer.
    • We raden u aan op te schrijven wat de beeldschermresolutie is voordat u deze gaat wijzigen. (Dit is nodig om de resolutie weer terug te zetten naar de oorspronkelijke instelling.)
    • Gebruik een kloon of dupliceer de uitgang met 1080i als dit beschikbaar is op de computer. Bij sommige computers kan er geen HDMI- of HD-signaal worden verstuurd bij bepaalde videomodi.
    • Sommige resoluties die de tv ondersteunt, kunnen niet worden weergegeven. Dit is afhankelijk van de specificaties van de computer en videokaart. Raadpleeg de handleiding etc. van uw computer en videokaart voor meer informatie.
      
   2. Schakel de tv en computer uit.
   3. Sluit de HDMI-ingangspoort van de tv met een HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgangspoort van de computer.

    OPMERKING: Zorg ervoor dat u een supersnelle goedgekeurde HDMI-kabel gebruikt waar het HDMI-logo op staat.

    Afbeelding

    [A]:tv
    [B]: computer
    [C]: HDMI-kabel (niet meegeleverd)
     
   4. Turn on the TV first, then turn on the computer.

    OPMERKING:
    • De ingang is nu nog niet ingesteld op de computer en het beeld van de aangesloten computer wordt daarom nog niet weergegeven.
    • Als de aangesloten computer eerst wordt aangezet en de tv is uitgeschakeld of in stand-by staat, wordt het beeld van de computer mogelijk niet goed weergegeven.
      
   5. Druk op de ingangsknop op de afstandsbediening van de tv om de ingang te selecteren die is verbonden met de computer.
    De meeste tv-afstandsbedieningen hebben een Ingang -knop waarmee u van de ene ingang naar de volgende gaat. Druk herhaaldelijk op de Ingang-knop totdat de juiste HDMI-ingang op de tv wordt weergegeven. Vergeet niet te controleren op welke ingang van de tv de computer is aangesloten.

    OPMERKING: De locatie van de Ingang-knop op de afstandsbediening en het aantal ingangen en de namen kunnen afwijken op uw tv.

    Afbeelding
    Op deze afbeelding is een voorbeeld te zien van hoe een computer kan worden aangesloten op de HDMI1-poort van de tv.
     
  2. Voer de onderstaande stappen uit als het probleem hiermee niet is opgelost.
    
   1. Kies een andere uitgang voor het beeld van de computer.
    Raadpleeg de Helpgids of de handleiding van de computer voor informatie over het wijzigen van deze instelling.
     

    De onderstaande stappen zijn een voorbeeld van de procedure voor Windows 10.

    Methode 1: Sneltoets Windows + P

    1. Zorg ervoor dat alle geopende programma's zijn afgesloten.
    2. Houd de Windows-toets ingedrukt en druk op de P-toets op het toetsenbord.
    3. Selecteer een van de volgende beeldscherminstellingen.
     • Alleen pc-scherm/Alleen computerscherm
     • Dupliceren
     • Uitbreiden
     • Alleen tweede scherm
     • Projecteren wanneer er een computer wordt gebruikt met Windows 10 OS

    Methode 2: Weergave-instellingen/Beeldscherminstellingen

    1. Ga naar het bureaublad, klik op de rechtermuisknop en klik vervolgens op Weergave-instellingen/Beeldscherminstellingen.

     Beeldscherminstellingen bij een computer met Windows 10

    2. Klik op de vervolgkeuzelijst Meerdere beeldschermen en selecteer een van de volgende instellingen.
     • Deze beeldschermen dupliceren
     • Deze beeldschermen uitbreiden
     • Alleen weergeven op 1
     • Weergeven op 2
     • Vervolgkeuzelijst Meerdere beeldschermen bij Windows 10

    De onderstaande stappen zijn een voorbeeld van de procedure voor Windows 8.1.

    1. Open de Charmsbalk op de computer en klik bij Apparaten op Projecteren.
    2. Selecteer de juiste uitgang.

     Afbeelding
      
     • Alleen pc-scherm/Alleen computerscherm: het beeld wordt niet weergegeven op de tv.
     • Dupliceren: het beeld wordt zowel op het computerscherm als de tv weergegeven.
     • Uitbreiden: het beeld wordt uitgebreid naar de tv en zo hebt u een brede desktop die over het computerscherm en de tv is verspreid.
     • Alleen tweede scherm: het beeld wordt alleen weergegeven op de tv.

  OPMERKING:

  • Als u een laptop gebruikt, kunt u het toetsenbord gebruiken om de beeldschermmodus te wijzigen zoals hierboven is beschreven.

   Voor Windows
   • Houd de toets [Fn] ingedrukt en druk op een functietoets ([F3], [F5], [F7], [F10], etc.) om de beeldschermmodus te wijzigen. Welke functietoets hiervoor moet worden gebruikt, verschilt per fabrikant.
   • Gebruikt u een VAIO-computer? Houd dan de toets [Fn] ingedrukt en druk op [F7].
   • Raadpleeg de handleiding etc. van de computer als u niet weet welke toetsen u hiervoor moet gebruiken.
  Voor Macintosh
   • Druk op [F7] om de beeldschermmodus te wijzigen.
   • Raadpleeg de handleiding etc. van de computer als u niet weet welke toetsen u hiervoor moet gebruiken.
     
  • Bij software voor het afspelen van video, dvd, etc. kan er mogelijk geen beeld op het computerscherm en het externe scherm (tv) tegelijk worden weergegeven. Stel de beeldschermmodus in dat geval zo in dat het beeld op één van de schermen wordt weergegeven.

   

  1. Selecteer een lagere beeldschermresolutie op de computer en controleer dan of het beeld goed wordt weergegeven.
  2. Heeft de tv een andere HDMI-poort, sluit de computer hier dan op aan en controleer of het beeld nu goed wordt weergegeven.
   (Voer de bovenstaande stappen 2 tot 5 opnieuw uit.)
  3. Hebt u een andere HDMI-kabel? Gebruik deze dan om opnieuw verbinding te maken.
   (Voer de stappen 2 tot 5 opnieuw uit.)
   Als dit het probleem oplost, is er mogelijk een probleem met de oorspronkelijke HDMI-kabel.
  4. Reset de tv als het probleem niet kan worden opgelost met de stappen 3 en 4.
   Voor informatie over het resetten van een Android-tv raadpleegt u: Een Android-tv resetten
   Voor informatie over het resetten van andere tv-modellen raadpleegt u: Een power-reset uitvoeren op een televisie van Sony.
  5. Ontlaad de computer.
   Haal de netadapter, het netsnoer, de batterij en de randapparatuur van of uit de computer en ontlaad de computer.