Artikel-ID : 00163832 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019Afdrukken

Een verbinding instellen met een draadloos netwerk of toegangspunt

  Volg deze stappen om een verbinding tot stand te brengen met een draadloos netwerk of toegangspunt.

  BELANGRIJK:

  • Voordat u met deze procedure begint, verzekert u zich ervan dat de externe draadloze schakelaar op On (Aan) staat.
  • Niet alle computers hebben een externe draadloze schakelaar. Raadpleeg de specificaties bij de computer om te weten te komen of deze een externe draadloze schakelaar heeft.
  • Als u verbinding wilt maken met een netwerk dat met een wachtwoord is beveiligd, zorg er dan voor dat u de juiste wachtwoordcode van de netwerkbeheerder hebt ontvangen voordat u probeert verbinding te maken.
  1. Klik op Start en klik in het Startmenu op Instellingen.

   OPMERKING: U kunt ook de toetsencombinatie Windows-logo en i gebruiken om naar het scherm Instellingen te gaan.

  2. Klik in het scherm Instellingen op het pictogram Netwerk en internet.

   Netwerk en internet

   OPMERKING: De achtergrondkleur van Instellingen wordt bepaald door wat op de computer is ingesteld.

  3. Klik in het scherm Netwerk en internet op de Wi-Fi-schuifregelaar om deze in te stellen op Aan.

   Wi-Fi-schuifregelaar

  4. Klik onder de Wi-Fi-schuifregelaar op het draadloze netwerk dat u wilt gebruiken en klik op Automatisch verbinding maken als u deze optie wilt selecteren. Klik vervolgens op de knop Verbinden.

   BELANGRIJK:

   • Als u hierom wordt gevraagd, voert u de juiste wachtwoordcode in om toegang te krijgen tot het geselecteerde netwerk. Als u niet weet wat de juiste wachtwoordcode is, kunt u geen verbinding maken met het netwerk.
   • Klik op Geavanceerde opties om informatie te bekijken over de fabrikant van het draadloze apparaat en het besturingsprogramma.

   U kunt ook klikken op Wi-Fi-instellingen beheren om de functie Wi-Fi-inzicht te openen. Met de functie Wi-Fi-inzicht kunt u verbinding maken met voorgestelde Wi-Fi-hotspots en -netwerken die uw contactpersonen met u delen.

   Wi-Fi-inzicht

  BELANGRIJK:

  • Als u de functie Wi-Fi-inzicht gebruikt, gaat u ermee akkoord dat deze functie uw locatie kan gebruiken.
  • Niet alle Wi-Fi-hotspots of -netwerken zijn beveiligd. Vergeet niet om alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u verbinding maakt met wat voor netwerk of hotspot dan ook.