Artikel-ID : 00163987 / Laatst gewijzigd : 18-05-2017

De computer in de veilige modus starten

  Volg deze stappen om een computer met Windows Vista of Windows 7 in de veilige modus te starten.

  1. Zet de computer aan.
  2. Houd in het scherm SONY de toets F8 7 tot 10 seconden ingedrukt.

   OPMERKINGEN:

   • U kunt op sommige computermodellen ook de toets F5 gebruiken.
   • Als een venster Please Select Boot Device (Opstartapparaat selecteren) wordt weergegeven, drukt u op de toets ESC en vervolgens op de toets F8.

   BELANGRIJK: Als u de veilige modus gebruikt om een internet- of netverbindingsprobleem op te lossen, kiest u Veilige modus met netwerkmogelijkheden in de volgende stap.

  3. Gebruik in het scherm Geavanceerde opstartopties de pijltoetsen om Veilige modus te selecteren.
  4. Druk op de ENTER-toets

   OPMERKING: Als u wordt gevraagd om uw wachtwoord in het vak Wachtwoord, typt u het wachtwoord en drukt u op Enter.