Artikel-ID : 00168290 / Laatst gewijzigd : 18-05-2017Afdrukken

De i.LINK-verbinding (IEEE 1394) vanaf de camcorder wordt niet herkend door de computer.

  Volg de onderstaande stappen om dit probleem op te lossen.

  1. Controleer of de digitale camcorder is ingesteld om een signaal uit te voeren naar de i.LINK (ook Apple® FireWire®-poort genoemd)  voordat de verbinding met de computer is gemaakt.

   OPMERKING: Niet alle camcorders hoeven te worden ingesteld op uitvoer via de i.LINK-verbinding. Raadpleeg de handleiding bij uw camcorder voor specifieke informatie.

  2. Controleer of de i.LINK-poorten van zowel de computer als van de camcorder niet stoffig of vuil zijn.
  3. Controleer of de i.LINK-kabel goed vast is aangesloten op de i.LINK-poorten van de camcorder en computer.

   BELANGRIJK: Enkele van de nieuwere Macintosh®-computers hebben een FireWire 800-aansluiting met 9 pennen en de klant beschikt over een 600-naar-400 FireWire-snoer. In dat geval moet een 800-naar-400 FireWire-kabel of -adapter worden gebruikt om verbinding te maken met de computer. Ga hiervoor zo nodig naar de Apple Online Store op http://www.apple.com/nl/.

  4. Controleer of de camcorder is ingeschakeld en wordt gevoed via de meegeleverde netspanningsadapter.

   OPMERKING: De i.LINK-functie van de camcorder kunt u niet tegelijkertijd gebruiken met het Handycam®-station dat bij bepaalde camcorders wordt geleverd. Verwijder in dat geval het Handycam-station en sluit de netspanningsadapter en i.LINK-kabel direct op de camcorder aan.

  5. Controleer of de video-opnamekaart en -software juist zijn geconfigureerd om het i.LINK-signaal uit de camcorder te ontvangen.

   OPMERKINGEN:

   • Afhankelijk van de video-opnamekaart en -software die u gebruikt, moet u de video-opnamekaart en -software misschien handmatig configureren om een signaal te ontvangen uit de i.LINK-poort. Als het relevant is, raadpleegt u de Help-bestanden bij de software of neemt u contact op met de fabrikant van de software voor meer informatie.
   • Digitale camcorders van Sony worden niet geleverd met en vereisen geen speciale besturingsprogramma's voor i.LINK-connectiviteit. De besturingsprogramma's waarmee i.LINK-connectiviteit mogelijk is, moeten bij de video-opnamesoftware worden geleverd. Als de software die u gebruikt niet de vereiste besturingsprogramma's blijkt te hebben, moet u hiervoor contact opnemen met de fabrikant van de software.
  6. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, probeer dan of het helpt als u de video-opnamesoftware afsluit en weer opent.
  7. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, probeer dan of het helpt als u de computer opnieuw start, terwijl de camcorder is aangesloten en ingeschakeld.
  8. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, probeer dan of het helpt als u een andere i.LINK-kabel gebruikt of als u aansluit op een andere i.LINK-poort of computer.

  De bovenstaande stappen zouden uw probleem moeten oplossen. Als u alle stappen hebt doorlopen en het probleem niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.